Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)

FEOR-kód 1210-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az általa vezetett szervezet tevékenységét a tulajdonosi, illetve irányító szerv (igazgatótanács, közgyűlés, taggyűlés, felsőbb szervek) által megszabott irányelveknek megfelelően.

Jellemző tevékenységek

 • Elsőszámú felelős vezetőjeként irányítja a szervezet munkáját.
 • Képviseli a gazdasági szervezetet, intézi a szervezet ügyeit.
 • Meghatározza a gazdasági szervezet céljait, a célok elérésének és megvalósításának módját figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket és a környezeti feltételeket.
 • Kialakítja a munkaszervezetet, szabályozza a belső munkaköröket és hatásköröket.
 • Beosztott vezetők közreműködésével megtervezi a szervezet tevékenységét, irányítja és összehangolja a szervezeti egységek munkáját.
 • Biztosítja a hatékony működést, a forráshoz (tőkéhez) jutás és annak hatékony működtetésének, valamint a szabályozási környezetnek megfelelően.
 • Gondoskodik a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
 • Elkészíti, illetve elkészítteti a társasági mérleg- és a vagyonkimutatását.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat, gondoskodik a dolgozók képzéséről, ellenőrzi és felügyeli a dolgozók teljesítményét.
 • Összehívja a tulajdonosi (vezetői) testületet és beszámol a tevékenységéről, valamint a gazdasági szervezet működéséről.
 • Naprakészen tájékozott a szervezetet érintő érvényes jogszabályokról, jogszabály tervezetekről.
 • Folyamatosan képzi magát és gondoskodik a munkatársakat érintő információkról.
 • Képviseli a szervezetet külső és nemzetközi szervezetek előtt.
 • Előadásokat tart, oktat, publikál.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a az előterjesztések, feljegyzések és jogszabályok értelmezéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt

Várható változások

 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Egyre kevesebb segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bentlakásos gyermek- és ifjúsági intézmény igazgatója, általános igazgatóhelyettese
 • Egészségügyi és szociális szolgáltatási szervezet vezetője
 • Egyetemi, főiskolai rektor, általános rektorhelyettes
 • Elnök (gazdasági szervezetnél)
 • Elnök-vezérigazgató (gazdasági szervezetnél)
 • Ipari kisszövetkezet elnöke
 • Kórház, rendelőintézet főigazgató főorvos, általános igazgatóhelyettes
 • Könyvtári főigazgató
 • Levéltári főigazgató
 • Mezőgazdasági szövetkezet elnöke
 • Múzeumi főigazgató
 • Nemzeti könyvtár főigazgatója
 • Nemzeti levéltár főigazgatója
 • Regionális vezető, biztosítás