Vállalati stratégiatervezési egység vezetője

FEOR-kód 1414-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet stratégiatervezéssel kapcsolatos feladatait, szolgáltatásait.

Jellemző tevékenységek

 • startégiai tervek, irányelvek, programok, rendszerek és eljárások kidolgozása, megvalósítása és figyelése a stratégiai célok megvalósítása érdekében;
 • a stratégiához szükséges fejlesztési, irányítási és igazgatási feladatok ellátása, a megvalósítás koordinálása;
 • az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
 • egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt, részvétel szakmai konferenciákon, szemináriumokon.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Stratégiai és fejlesztési igazgató
 • Stratégiai fejlesztési vezető
 • Stratégiai vezetési tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Terv és kontrolling vezető
 • Tervezési igazgató
 • Tervezési osztályvezető
 • Üzleti tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Üzletviteli tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Vállalati kapcsolatok vezetője