Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1311-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati szervezet szakmai (termelő) tevékenységet folytató egységének munkáját.

Jellemző tevékenységek

 • Kialakítja és meghatározza az által vezetett szervezet üzletpolitikáját.
 • Képviselei az által meghatározott irányvonal érvényesülését.
 • Biztosítja a működés pénzügyi forrásait.
 • Megköti a működéshez szükséges szerződéseket.
 • Kialakítja a munkaszervezetet és a belső szabályzatokat.
 • Meghatározza a hatásköröket, szabályozza az együttműködést.
 • Tervezei és felügyelei a szervezet gazdálkodását.
 • Képviselei a szervezetet, és intézi az ügyeket.
 • Megtervezi a következő időszak munkáját.
 • Ekkenőrzi a feladatok végrehajtását, értékeli a befejezett tevékenységet.
 • Figyeli a piacot és az üzleti környezet változásait, és elemzéseket készít ezekről.
 • Irányítja a személyügyi tevékenységet, kiválasztja a munkatársakat.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kinevez, felment, felvesz, stb)
 • Kidolgozza és fejleszti a marketing stratégiát.
 • Gondoskodik a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről és a könyvvizsgálói tevékenység biztosítsáról.
 • Elkészíti az éves beszámolót a gazdálkodásról.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Irodai munka.
 • Utazások, terep bejárások is a feladathoz tartoznak.

Egészségügyi tényezők

 • Irodai munka.
 • Utazások, terep bejárások is a feladathoz tartoznak.

Pszichikai tényezők

 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.

Várható változások

 • Az ágzat részesedése a nemzetgazdaságban várhatóan stagnálni fog, legfeljebb 7.5%-t ér el a jelenlegi 6%-al szemben
 • A tualajdonosi szerkezet jelentős átalakulása a közeljövőben nem várható.
 • A külföldiek földvásárlási lehetőségeinek változása hozhat lényeges változást a kapcsolódó üzeti szféráűban.
 • A szervezetek vezetőinek több gazdasági és stratégiai kérdéssel kell foglalkozni, mint szakmaival.
 • A támogatások megszerzése kiemelt feladattá válik.
 • A pályázati tevéeknység központi szerepet játszik a gazdaálkodó szervezet irányításában.
 • A befektetések megtésülése nem gyorsul fel, ezért a pénzügy és hitelpolitika a szervezet életében jelentősebb lesz.
 • A vagyon és kockázatbiztosítási továbbá a minőségbiztostási tevéekenység aránya is jelentősen változik a vezető munkájában.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Állattenyésztési telep vezetője
 • Erdészetvezető
 • Halászati egység/szervezet vezetője
 • Halászati telep vezetője
 • Halkeltető telep vezetője
 • Kisállattenyésztő telepvezető
 • Mezőgazdasági egység/szervezet vezetője
 • Mezőgazdasági kísérleti telep vezetője
 • Mezőgazdasági üzemvezető
 • Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazat vezetője
 • Növénytermesztési telep vezetője
 • Öntözési üzletág vezetője
 • Sertéstelep-vezető
 • Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető