Szociális tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1324-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a szociális és közösségi szolgáltatási programokat, szociális ellátást nyújt.

Jellemző tevékenységek

 • a szociális szolgáltatásokra fordított erőforrások tervezése, figyelése és értékelése;
 • kapcsolattartás más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, állami és egyéb finanszírozó szervezetekkel;
 • az egység képviselete konferenciákon, szemináriumokon;
 • az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 • az orvosi, ápolói, műszaki, irodai kiszolgáló, karbantartó és egyéb személyzet munkatevékenységének koordinálása, irányítása, felügyelete és értékelése;
 • a szükséges jóléti programok és gondozó szolgáltatások koordinálása és értékelése;
 • költségvetések kiszámítása és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Családsegítő és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Családsegítő szolgálat vezetője
 • Értelmi fogyatékosok gondozásával foglalkozó otthon vezetője
 • Értelmi fogyatékosok napközi otthonának vezetője
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi egység/szervezet vezetője
 • Igazgató, ifjúsági szociálisotthon
 • Körzeti vezető, idősek és fogyatékkal élők segítése
 • Körzeti vezető, otthoni segítségnyújtás
 • Osztályvezető nővér (szociális otthon)
 • Otthonvezető (bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben)
 • Szociális otthon igazgatója