Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1322-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a számítástechnikai, informatikai szolgáltatásokat, valamint a szervezeten belüli kommunikációs, távközlési és egyéb adatkommunikációs, hálózati szolgáltatásokat, infrastrukturális rendszereket.

Jellemző tevékenységek

 • Szervezi és kkordinálja a szervezet belső számítástechnikai, informatikai és telekommunikációs szolgálatatásit.
 • Felügyeli a kész szoftverek beszerzését és saját felhasználását.
 • Felügyeli a külső cégektől igénybevett hálózati és távközlési szolgáltatásokat.
 • Irányítja és ellenőrzi a számítástechnikai és távközlési berendezések berendezésekvásárlását, installását, használatát és karbantartását.
 • Irányítja és ellenőrzi az adatbanki és adatfeldolgozási tevékenységet
 • Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról.
 • Meghatrozza a vezetett egység szakmai alapelveit.
 • Biztosítja az egység működésének személyi és targyi feltételeit.
 • Konzultációkat folytat a felhasználókkal a rendszerigények jobb megismerése érdekében.
 • Meghatározza az információs kommunikációs technológia alapelveit, irányait a stratégiai szintű tervezéshez.
 • Megahtározza és kidolgozza a munkatársak felaedat és hatáskörét, a feldatrendzser változása szerint átalakítja azokat.
 • Elkészíti az üzleti tervet és az egyes projektek, állandó feladatok költségvetését.
 • Biztosítja a pénzügyi erőforrásokat, ellenőrzi a felhasználást.
 • Elkészíti a marketingtervet, dönt a szükséges reklámtevékenységről.
 • Képviseli a szervezetet informatikai kommunikációs technológiai rendezvényeken, konferenciákon.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Irodai jellegű munka

Egészségügyi tényezők

 • Irodai jellegű munka

Pszichikai tényezők

 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.

Várható változások

 • Az informatikai technológia fejlődése háttérbe szorította a hagyományos technológiával megvalósított hírközlés és telekommunikációt.
 • Az informatikai tudás alapfeltétele a szakma gyakorlásának, de ismerni kell az elektronikai rendszereket, hardwerwkwt is.A feladat mégis meghatározóan szervezési és gazdasági jellegű.
 • A szolgáltatás iránti igény folyamatosan nő, de nagy konkurenciával és árversennyel kell számolni.
 • A kommunikáció gazdaság, a tudomány , az oktatás, a mindenapok jellemző tevékenységei és a szórakoztatás terén a szolgáltatások növekedését igényli.
 • A telekommunikáció nemzetközileg egységes szabványok szerint történik, ezért a szakmában a mobilitásd egyik alapfeltétele biztosított, de ugyanezért jelentős a verseny fokozódása is.
 • A pályaa gyakorlása folyamatos továbbképzést igényel szakmai és gazdasági téren is.
 • Az élethosszig tartó tanulás szükségessége a szakmában kiemelkedően fontos marad.
 • Hatósági jellegú feladatokban is helyt kell állni, az adatbiztonság folyamatos követelményeket támaszt.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Informatikai ágazatvezető
 • Informatikai igazgató
 • Informatikai-projekt igazgatója
 • Internetes szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Internetes tartalomszolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Kábeltévé szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Operációs vezető, számítástechnika
 • Rendszerintegrációs igazgató
 • Számítástechnikai és ügyvitelszervezési egység/szervezet vezetője
 • Számítástechnikai fejlesztő-szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Számítástechnikai kirendeltség vezetője
 • Számítástechnikai osztály vezetője
 • Számítástechnikai tevékenységet folytató részegység vezetője
 • Számítástechnikai üzletágvezető
 • Számítógép biztonsági igazgató
 • Számítógépterem-vezető
 • Számítóközpont-vezető
 • Szoftverfejlesztő és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Telekommunikációs egység/szervezet vezetője