Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője

FEOR-kód 1131-00

Bemutatás

Meghatározza a társadalmi (érdekképviseleti) és egyéb szervezet (pl. politikai párt, szakszervezet, munkaadói szervezet, humanitárius vagy jótékony szervezet, sportegyesület) irányelveit, megtervezi, vezeti, koordinálja és képviseli a szervezetet és eljár annak nevében.

Jellemző tevékenységek

 • Érdekegyeztetési feladatot lát el, ahol képviseli a tagok, a támogatók érdekeit.
 • Beszámol a szervezet tevékenységéről a tagság, a testület előtt.
 • Részt vesz szakmai konferenciákon, előadást tart. Véleményt nyilvánít szakmai kérdésekben.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges az indítványok és jogszabályok értelmezéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt

Várható változások

 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Csökken a szervezetek finanszírozási lehetősége, kevesebb szakembert tudnak eltartani, egyre kevesebb, vagy nincs segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 40%
Személyközpontú 60%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Ágazati szakszervezet megyei vezetője
 • Alapítványi elnök
 • Alapítványi igazgató
 • Alapítványi kuratóriumi elnök
 • Alapítványi ügyvezető igazgató
 • Ipartestületi igazgató
 • Közalapítványi vezető
 • Megyei érdekképviselet vezetője
 • Megyei irodavezető (politikai-érdekképviseleti)
 • Munkáltatói érdekvédő szervezet országos elnöke, alelnöke
 • Pártelnök
 • Pártfrakció igazgató
 • Pártfrakció-vezető
 • Pártigazgató
 • Pártigazgató-helyettes
 • Politikai szervezet vezetője
 • Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője
 • Szakmai érdekképviseleti szervezet országos vezetője
 • Szakmai szervezet (pl. kamara) helyi (települési) képviselője
 • Szakszervezet helyi (települési) vezetője
 • Szakszervezet országos elnöke, alelnöke
 • Szakszervezeti elnök
 • Szakszervezeti vezető
 • Területi emberbaráti, szociális érdek-képviseleti és egyéb szervezet vezetője
 • Területi gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője