Ipari tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1312-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az ipari vállalat termelési tevékenységét, melynek célja bányászati tevékenység ellátása, nyers- és alapanyag feldolgozása, termékgyártás és egyéb ipari tevékenységek végzése.

Jellemző tevékenységek

 • Kialakítja a munkaszervezetet, meghatározza a hatás -és feladatköröket.
 • Megtervezi a gazdálkodást. Felügyeli az üzleti terv megvalósítását.
 • Megtervezi a munkavégzés fő folyamatait ellenőrzi azok megvalósulását.
 • Megtervezi és biztosítja a személyi és tárgyi feltétleket.
 • Fejleszti a marketing stratégiát.
 • Konzultál a középvezetőkkel és beszámoltatja őket a részterület működéséről és az együttműködésükről.
 • Elemzi a költségeket, a kifizetések és a bevételek alakulását.
 • Kidolgozza minőségbiztosítás és a minőség-ellenőrzés alapelveit.
 • Ellenőrzi a foglalkozásbiztonsági szabályok betartását, betartatását.
 • Dönt az alkalmazandó technológiák, eljárások kiválasztásáról, és az ezek alkalmazásához szükséges eszkzök beszerzéséről.
 • Elkészíti vagy elkészítteti az éves beszámolót.
 • Megköti a beszállítókkal a biztonságos működéshez szükséges szükséges szerződéseket, és megrendelőkkel a szállítási megállapodásokat.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Irodai jellegű munka
 • A kooperációs munka sok utazással járhat.

Egészségügyi tényezők

 • Irodai jellegű munka
 • A kooperációs munka sok utazással járhat.

Pszichikai tényezők

 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.

Várható változások

 • Az ágzat részesedése a nemzetgazdaságban várhatóan stagnálni fog, legfeljebb kismértékű emelkedés várható
 • Az értékesítési lehetőségek elsősorban exportterületen bővíthetők.
 • A gazdasági tevéeknységtől független pénzügyi tevékenység gyakran nehezíthetik a pénzügyi tervezést és a szerződéses garanciáj rvényesítését.
 • A szervezetek vezetőinek több gazdasági és stratégiai kérdéssel kell foglalkozni, mint szakmaival.
 • A támogatások megszerzése kiemelt feladattá válik.
 • A pályázati tevéeknység központi szerepet játszik a gazdaálkodó szervezet irányításában.
 • A befektetések megtésülése nem gyorsul fel, ezért a pénzügy és hitelpolitika a szervezet életében jelentősebb lesz.
 • A bankszektorral való kapcsolat kiterjed, jelentős továbbképzést igényel.
 • A vagyon és kockázatbiztosítási továbbá a minőségbiztostási tevéekenység aránya is jelentősen változik a vezető munkájában.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Asztalosműhely-vezető
 • Fűrészüzemvezető
 • Gyáregység-vezető
 • Gyárrészlegvezető
 • Ipari egység/szervezet vezetője
 • Ipari tevékenységet folytató egység/szervezet vezetője
 • Ipariüzem-vezető
 • Ipartelep-vezető
 • Műszaki igazgató, igazgatóhelyettes (termelő)
 • Műszaki részegység vezetője (termelő)
 • Termékgyártóüzem-vezető
 • Termelési főmérnök
 • Termelési igazgató