Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1321-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az áruk szállítását, tárolását és elosztását.

Jellemző tevékenységek

 • Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a vasúti, közúti és egyéb szárazföldi szállítást
 • Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a tengeri és belvizi szállítást
 • Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a légi személy- és teherszállítást
 • Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a szállítmányozást
 • Biztosítja a szállításra és raktározásra vonatkozó szabályok betartását
 • Irányítja a piackutatási tevékenységet.
 • Megahtározza és kidolgozza a munkatársak felaedat és hatáskörét, a feldatrendzser változása szerint átalakítja azokat.
 • Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a rakománykezelést, raktározást és tárolást
 • Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a közlekedési pályák (vasúti és egyéb pályák, közutak, hidak, alagutak, kikötők, repülőterek) üzemeltetését
 • Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellenőrzi a utazásszervezést, idegenvezetést, szálláshelyfoglalást, utazási tanácsadást
 • Képviseli a részlegét, kapcsolatot tart a szakhatóságokkal és más szervekkel


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Irodai jellegű munka
 • Gyakran utazással járó tevékenység

Egészségügyi tényezők

 • Irodai jellegű munka
 • Gyakran utazással járó tevékenység

Pszichikai tényezők

 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Áru- és személyszállító egység/szervezet vezetője
 • Áruraktár igazgatója
 • Beszerzési vezető
 • Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője
 • Fuvarozási és szolgáltatási egység/szervezet vezetője
 • Fuvarvállaló és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Gépjármű-közlekedési iroda vezetője
 • Hajóállomás-főnök
 • Hajózási üzem igazgatója
 • Hűtőházvezető
 • Készletgazdálkodási vezető
 • Közgyűjteményi raktár vezetője
 • Közlekedési üzletágigazgató
 • Légi teherfuvarozási vezető
 • Légitaxi-szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Logisztikai igazgató
 • Nemzetközi árufuvarozó egység/szervezet vezetője
 • Raktárház-vezető
 • Raktározási egység/szervezet vezetője
 • Raktározási vezető
 • Repülőtéri igazgatóság vezetője
 • Szállítási igazgató
 • Szállítási osztály vezetője
 • Szállítási üzemvezető
 • Szállítási, szállítmányozási, raktározási egység/szervezet vezetője
 • Szállítmányozási és raktárgazdálkodási osztály vezetője
 • Szállítmányozási vezető, hajózás
 • Szállítmányozó és fuvarozó egység/szervezet vezetője
 • Szállító kirendeltség és telep vezetője
 • Személyfuvarozó egység/szervezet vezetője
 • Teherfuvarozó egység/szervezet vezetője
 • Vámraktár igazgató
 • Vasútállomás vezető
 • Vasúti állomásfőnök