Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1416-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet reklám- és kommunikációs tevékenységét, ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt.

Jellemző tevékenységek

 • tervezi, szervezi, irányítja, elemzi és ellenőrzi a felhasználóktól begyűjtött termékekkel kapcsolatos információkat
 • módszereket dolgoz ki a piaci igények feltárása érdekében, reklámstratégiákat dolgoz ki
 • meghatározza a reklám célját, ennek függvényében kidolgozza a költségvetést
 • megvalósíttatja a reklámstratégiát, ellenőrzi annak a végrehajtását
 • tárgyalásokat folytat a médiákkal, a hirdetési ügynökségek képviselőivel
 • programokat tervez és szervez, hogy tájékoztassa a közvéleményt a szervezet céljairól, terveiről, eredményeiről
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szervezeti egységéhez tartozó emberi erőforrást, gondoskodik annak hatékony felhasználásáról
 • megállaptja és irányítja a szervezeti egységének a működési és adminisztrációs eljárásait
 • tervezi és irányítja a tevékenységéhez kapcsolódó pénzalapok felhasználását
 • képviseli a cégét vagy a szervezeti egységét más cégek vagy más részlegek előtt


Körülmények

Munkakörnyezet

 • részben belső helyszínen dolgozik
 • gyakori az utazás, helyszínváltoztatás

Egészségügyi tényezők

 • részben belső helyszínen dolgozik
 • gyakori az utazás, helyszínváltoztatás

Pszichikai tényezők

 • kiváló kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő képességet igényel
 • jó elemző, problémamegoldó képességet igényel

Várható változások

 • Előtárbe kerül és prioritást kap a magyar termékek képviselete és terjesztése.
 • Szélesedik a reklámozandó termékek köre, fokozódik a versenyhelyzet.
 • Nagyfokú mobilitásra lesz szükség a munkavégzéshez.
 • Fokozott igény jelentkezik a szakmailag jól képzett menedzserek iránt.
 • Várható a környezetevédelmi előírások szigorodása (szellektív hulladékgyűjtés, környezetbarát csomagolás, természetes alapanya, stb), melyeket a piackutatásba, reklámozásba, értékesítésbe is be kell építeni.
 • Növekszik a manipulatív elemek megjelenése a nagyobb piaci részesedés elérése érdekében.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 20%
Személyközpontú 80%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 90%
Végrehajtó 10%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Call-center üzemeltetési osztályvezető
 • Hirdetési igazgató
 • Kereskedelmi és propagandaosztály vezetője
 • Kommunikációs és marketingigazgató
 • Kommunikációs igazgató
 • Kommunikációs tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Marketing és PR igazgató
 • Marketingigazgató
 • Marketingiroda-vezető
 • Marketingkoordinációs vezető
 • Marketingtanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Marketingtervező egység/szervezet vezetője
 • Marketingvezető
 • Médiaigazgató
 • Piackutató egység/szervezet vezetője
 • PR osztályvezető
 • PR vezető
 • PR-igazgató
 • Public Relations igazgató
 • Reklám- és információszolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Reklám- és rendezvényszervező egység/szervezet vezetője
 • Reklám- és tömegkommunikációs vezető
 • Reklámvezető
 • Ügyfélkapcsolati vezető
 • Ügyfélszolgálati igazgató
 • Ügyfélszolgálati irodavezető
 • Ügyfélszolgálati vezető
 • Vevőszolgálati osztályvezető
 • Vevőszolgálati vezető