Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1328-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az oktatási, képzési tevékenységeket, szolgáltatásokat az oktatási tevékenységet folytató egységekben.

Jellemző tevékenységek

 • Tervezi, szervezi, irányítja,és ellenőrzi a szervezeti egység tanácsával együttműködve az óvodák, általános és középiskolák, szakképző intézmények, főiskolák és egyetemek, egyetemi, főiskolai karok, tanszékek munkáját
 • Szervezi, vezeti és ellenőrzi a tanítók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységét
 • Összehangolja az egységek oktatói munkáját
 • Meghatározza az osztályok, csoportok, tankörök számát
 • Elkészíti vagy elkészítteti az órarendeket, az oktatók és tanárok beosztását
 • Jóváhagyja a kari, tanszéki kinevezéseket
 • Részt vesz a különböző tantestületek, bizottságok és az iskolavezetőség munkájában
 • Képviseli az egységet az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Irodai munka, jelentős fizikai igénybevétel nincs
 • A feladatellátás gyakran utazással jár

Egészségügyi tényezők

 • Irodai munka, jelentős fizikai igénybevétel nincs
 • A feladatellátás gyakran utazással jár

Pszichikai tényezők

 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.

Várható változások

 • Az oktatáspolitikai változások követése kiemelt feladat lesz
 • A tualajdonosi szerkezet jelentős átalakulása a közeljövőben nem várható.
 • A szervezetek vezetőinek több gazdasági és stratégiai kérdéssel kell foglalkozni, mint szakmaival.
 • A támogatások megszerzése kiemelt feladattá válik.
 • A pályázati tevéeknység központi szerepet játszik a gazdaálkodó szervezet irányításában.
 • A minőségbiztostási tevéekenység aránya jelentősen változik a vezető munkájában.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Autósiskola ügyvezetője
 • Dékán, dékánhelyettes
 • Egyetemi tanszékvezető
 • Gépjárművezető-képző iskola vezetője
 • Gyakorlóiskola igazgatója
 • Iskolaigazgató, általános igazgatóhelyettes
 • Magánóvoda-vezető
 • Nyelviskola vezetője
 • Nyelvoktató és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Nyelvstúdió vezetője
 • Oktatási igazgató
 • Oktatási tevékenységet folytató egység/szervezet vezetője
 • Szakmai továbbképző egység/szervezet vezetője
 • Tanműhelyvezető
 • Tanszékvezető egyetemi docens
 • Tanszékvezető egyetemi tanár
 • Távoktató egység/szervezet vezetője
 • Továbbképző intézet vezetője