Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1325-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a gyermekek iskola előtti, iskola utáni, szünidős és napközikben történő gondozását biztosító szolgáltatásokat.

Jellemző tevékenységek

  • olyan programok kidolgozása és megvalósítása, amelyek elősegítik a kisgyermekek fizikai, szociális, érzelmi és intellektuális fejlődését;
  • a gyermekek iskola előtti, utáni és szünidei gondozásának felügyelete és koordinálása;
  • a gyermekgondozók tevékenységének koordinálása, ellenőrzése;
  • létesítmények kezelése és annak biztosítása, hogy minden épület és berendezés megfelelően karbantartott és biztonságos legyen a gyermekek számára;
  • a gyermekek fejlődésének figyelése, kapcsolattartás a szülőkkel vagy a gyámokkal;
  • a gyermekgondozási központ nyilvántartásainak és kimutatásainak elkészítése és karbantartása;
  • a gyermekgondozók munkájának értékelése, fejlődésük biztosítása.