Társadalomtudományi foglalkozások

FEOR-kód 262

Foglalkozások

2621 - Filozófus, politológus

Összetett tudományos problémákkal, szövegek értékelő elemzésével, a fogalmi, kritikai gondolkodással és az absztrakciók értő használatával foglalkozik. A filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatását végzi. A politikatudomány és a filozófiatudomány szakterületein önálló kutatómunkát végez.

2622 - Történész, régész

Az emberi társadalom fejlődését, a nemzeti és egyetemi történelem összefüggéseit, történeti korszakok eseményeit vizsgálja, régészeti, történeti forrásokat, lelőhelyeket kutat, tár- és dolgoz fel.

2623 - Néprajzkutató

Terepi feltárómunkát végez a néprajz és a kulturális örökség területein. Múzeumi forrásokat értelmez és kezel. Részt vesz az ismeretek átadásában (oktatás, bemutatás). Egyéb történeti forrásokat kezel.

2624 - Elemző közgazdász

Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit, részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében, értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket, különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat készít, valamint közgazdasági témakörökben tudományos kutatói feladatot lát el.

2625 - Statisztikus

Fejleszti, bővíti, gyakorlatban alkalmazza a matematikai módszereket, statisztikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat a gazdasági és társadalmi, valamint az üzleti élet területén, képet ad a gazdaság és társadalom egészének, vagy egy-egy területének állapotáról és ezek változásairól, munkájával támogatja a gazdasági, társadalmi intéményrendszer szervezeteit.

2626 - Szociológus, demográfus

A társadalmak szerkezetének, demográfiai ismérveinek vizsgálatát és leírását végzi, a megszerzett ismereteket a szakpolitikai döntéshozók rendelkezésére bocsátja.

2627 - Nyelvész, fordító, tolmács

Egyik nyelvről a másik nyelvre fordít, tolmácsol, tanulmányozza a nyelvek eredetét, kialakulását és szerkezetét, egy-egy irodalmi korszak, irányzat kutatását végzi.

2628 - Pszichológus

Az emberek mentális állapotát, illetve egyének és embercsoportok magatartását vizsgálja, a megszerzett ismereteket az egyéni, társadalmi, nevelési, foglalkozási beilleszkedés és fejlődés elősegítésére alkalmazza.

2629 - Egyéb társadalomtudományi foglalkozású

Ide tartoznak a 262-es alcsoportból a máshová be nem sorolható társadalomtudományi foglalkozásúak.

Keresés