Elemző közgazdász

FEOR-kód 2624-00

Bemutatás

Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit, részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében, értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket, különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat készít, valamint közgazdasági témakörökben tudományos kutatói feladatot lát el.

Jellemző tevékenységek

 • tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit, törvényszerűségeit
 • elemzi és értelmezi a gazdasági folyamatokat, adatokat, összefüggéseket
 • elemzéseket, kimutatásokat, mérleget készít, gazdasági beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat ír
 • közreműködik a tervkészítési és beszámolási feladatokban
 • vezetői döntésekhez adatokat és információkat gyűjt, rendszerez és dolgoz fel
 • döntéselőkészítő team tagjaként részt vesz a döntések közgazdasági megalapozásának előkészítésében
 • vállalatoknál nyomon követi a szerződések elszámolását, kezeli a beérkező számlákat
 • készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • gondoskodik az adatok tárolásáról, megőrzéséről
 • tanulmányozza a belföldi és külföldi szakirodalmat
 • tudományos cikkeket ír, publikál idegen nyelven is
 • tárgyal más szakterületeken dolgozó hazai és külföldi szakemberekkel, konferenciákra, fórumokra jár
 • az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza a legújabb matematikai-statisztikai módszereket és technikai megoldásokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt

Várható változások

 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • Kiváló ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Az új iránti fogékonyság
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák egyre elmélyültebb ismerete: nemzetközi és magyar jog, pszichológia, szociológia, politológia, stb.
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Egyre kevesebb szakemberre van szükség, egyre kevesebb, vagy nincs segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Gazdasági elemző
 • Gazdasági tanácsadó
 • Makroelemző
 • Termelési elemző