Filozófus, politológus

FEOR-kód 2621-00

Bemutatás

Összetett tudományos problémákkal, szövegek értékelő elemzésével, a fogalmi, kritikai gondolkodással és az absztrakciók értő használatával foglalkozik. A filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatását végzi. A politikatudomány és a filozófiatudomány szakterületein önálló kutatómunkát végez.

Jellemző tevékenységek

 • a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezése és értékelő elemzése;
 • a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használata;
 • az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítése;
 • ismereteinek tudományos fórumokon való megjelenítése, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenység és eredeti ötletek felvetése;
 • a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatása;
 • az aktuális filozófiai kutatások és a tudományos munka kritikus értékelése;
 • a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzése;
 • a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetése;
 • a politikatudomány forrásainak használata, adatok kikeresése, illetve adatok generálása;
 • más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési szempontjainak és módszereinek bemutatása;
 • tudományos vitákban való részvétel, tudományos dolgozatok készítése;
 • politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítése és politikatudományi kutatások elvégzése.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Esztéta
 • Filmesztéta
 • Filozófiatörténész
 • Morálfilozófus
 • Nyelvfilozófus
 • Politikai elemző
 • Politikai szakértő, tanácsadó (politológus)
 • Társadalompolitikai szakértő
 • Tudományfilozófus