Néprajzkutató

FEOR-kód 2623-00

Bemutatás

Terepi feltárómunkát végez a néprajz és a kulturális örökség területein. Múzeumi forrásokat értelmez és kezel. Részt vesz az ismeretek átadásában (oktatás, bemutatás). Egyéb történeti forrásokat kezel.

Jellemző tevékenységek

 • adatokat gyűjt, elemez és lejegyez a tanulmányozott népcsoport szociális és kulturális viselkedéséről, környezetéről, nyelvi és biológiai jellemzőiről
 • a régészeti leletek alapján felkutatja és rekonstruálja a letűnt kultúrák maradványait, emlékeit
 • biztosítja a már feltárt néphagyományok megőrzését
 • az adatgyűjtést elsősorban terepen, azaz a vizsgált népesség lakóhelyén végzi
 • az adatgyűjtési és a kutatómunka során interjúkat, magnófelvételeket, fényképeket, videó- és filmfelvételeket készít
 • összehasonlító tanulmányokat végez a különböző társadalmak és kultúrák között
 • tanulmányozza az emberek testfelépítésének hasonlóságait és különbözőségeit, az öröklés, a környezet és a kultúra együttes hatásait a fizikai jellemzőkre
 • kutatási eredményeiről kiállításokat és bemutatókat rendez
 • tudományos cikkeket és beszámolókat ír


Körülmények

Munkakörnyezet

 • különböző terepeken, változó munkahelyeken dolgozik
 • a munkaidő beosztás változó, gyakori a nyújtott műszak és hétvégi munka

Egészségügyi tényezők

 • különböző terepeken, változó munkahelyeken dolgozik
 • a munkaidő beosztás változó, gyakori a nyújtott műszak és hétvégi munka

Pszichikai tényezők

 • jó megfigyelőképesség szükséges
 • fontos, hogy jó kapcsolatépítési és egy együttműködési képességgel rendelkezzen

Várható változások

 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése az elemzések, összefüggések megállapításának a területén.
 • A mindinkább globalizálódó világban egyre fontosabbá válik azonban a gyökerek felkutatása, a specifikus népi hagyományok, szokások felkutatása és megőrzése.
 • A nemzeti specifikumok megőrzése mellett fontos azoknak a különböző fórumokon, rendezvényeken való képviselete.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző területekre szakosodott szakemberekre.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 70%
Végrehajtó 30%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Etnográfus
 • Etnológus
 • Folklorista
 • Kulturális antropológus
 • Kultúrantropológus
 • Népzenekutató