Statisztikus

FEOR-kód 2625-00

Bemutatás

Fejleszti, bővíti, gyakorlatban alkalmazza a matematikai módszereket, statisztikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat a gazdasági és társadalmi, valamint az üzleti élet területén, képet ad a gazdaság és társadalom egészének, vagy egy-egy területének állapotáról és ezek változásairól, munkájával támogatja a gazdasági, társadalmi intéményrendszer szervezeteit.

Jellemző tevékenységek

 • Tanulmányozza a statisztikai elméleteket és módszereket, részt vesz ezek kidolgozásában és továbbfejlesztésében
 • Megtervezi az adatgyűjtést, statisztikai módszerekkel kialakítja a mintát (teljes, részleges, reprezentatív), kérdőívet és kitöltési útmutató készít
 • Megszervezi az adatok begyűjtését, tájékoztatja a mintában résztvevőket, ellenőrzi az adatokat
 • Megtervezi az adatfeldolgozást, összefüggések felállításával ellenőrzi az adatokat, önállóan, vagy informatikus bevonásával elvégzi az adatfeldolgozást
 • Összefoglaló táblákat készít és elemzi az adatokat, jelentéseket, tájékoztatókat, publikációkat ír
 • Gondoskodik az adatok tárolásáról, megőrzéséről
 • Részt vesz különböző fogalmi és osztályozási rendszereket kialakításában, nómenklatúrák készítésében
 • Döntéselőkészítő team tagjaként részt vesz a döntések statisztikai megalapozásának előkészítésében
 • Tájékozódik az új matematikai-statisztikai módszerekről, idegen nyelven olvas és konzultál
 • Részt vesz a nemzetközi statisztikai módszertani és adatszolgáltatási feladatokban
 • Készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • Az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza az új technikai és szakmai megoldásokat
 • Pontosan betartja a statisztikai munka előírásait, munkáját folyamatosan kontrolálja
 • Ismeri az a szakterületet, amire vonatkozóan az adatfelvételeket, elemzéseket készíti


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt

Várható változások

 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban (nemzetközi adatszolgáltatás, konferenciák)
 • Kiváló ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák, és annak a szakmának az ismerete, amiről a statisztika készül
 • Egyre kevesebb hagyományos értelemben vett statisztikusra van szükség, de nő a magáncégek és a piackutató cégek által keresett speciális ismerettel rendelkező szakemberek száma

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 40%
Csoportos 60%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bűnügyi statisztikus
 • Demográfus
 • Egészségügyi statisztikus
 • Elemző statisztikus
 • Elméleti statisztikus
 • Energetikai statisztikus
 • Gazdaságstatisztikus
 • Kockázatkezelő statisztikus
 • Környezetstatisztikus
 • Közgazdász statisztikus
 • Közlekedési statisztikus
 • Matematikai statisztikus
 • Módszertani statisztikus
 • Monetáris statisztikus
 • Népesedés-statisztikus
 • Népmozgalmi statisztikus
 • Pénzügyi statisztikus
 • Statisztikai adatelemző, értékelő
 • Statisztikai szakértő
 • Statisztikai szervező, elemző
 • Szakstatisztikus
 • Társadalomstatisztikus
 • Tervstatisztikus