Szociológus, demográfus

FEOR-kód 2626-00

Bemutatás

A társadalmak szerkezetének, demográfiai ismérveinek vizsgálatát és leírását végzi, a megszerzett ismereteket a szakpolitikai döntéshozók rendelkezésére bocsátja.

Jellemző tevékenységek

 • a társadalom szerkezetét és a szociális jelenségeket vizsgálja a megfigyelés és az interjú módszerével
 • vizsgálatokat végez a család, a közösségek, az oktatás, a gazdasági viszonyok, a bűnözés, a politika, a szegénység, a tömegkommunikáció tárgykörében
 • elemzi és értelmezi a nyert adatokat, összeveti azokat a hasonló, vagy kapcsolódó területeken nyert eredményekkel
 • kérdőívekkel és felmérésekkel statisztikai adatoka gyűjt a népességgel kapcsolatban
 • az összegyűjtött adatokat feldolgozza, táblázatokba szerkeszti, összegzi, következtetéseket von le belőlük
 • a feldolgozott adatokat nyilvánosságra hozza
 • tudományos cikkeket és beszámolókat ír
 • adatszolgáltatók körében felmérést végez
 • statisztikai feldolgozást végez, együtthatókat és más mutatókat számol ki
 • kérdőíveket, felmérőlapokat készít


Körülmények

Munkakörnyezet

 • zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik
 • a felméréseket kint a terepen végzi, különböző szociális és lakhatási körülmények között

Egészségügyi tényezők

 • zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik
 • a felméréseket kint a terepen végzi, különböző szociális és lakhatási körülmények között

Pszichikai tényezők

 • pszichés és érzelmi megterhelés

Várható változások

 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése az elemzések, összefüggések megállapításának a területén.
 • Az on-line vitafórumok és felmérések elterjedése várható.
 • A civilizációs ártalom okozta szociológiai, demográfia problémák köre bővül.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 70%
Végrehajtó 30%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Ifjúságkutató
 • Jogszociológus
 • Kisebbségszociológus
 • Közvéleménykutató (elemző)
 • Kutatószociológus
 • Városszociológus