Pszichológus

FEOR-kód 2628-00

Bemutatás

Az emberek mentális állapotát, illetve egyének és embercsoportok magatartását vizsgálja, a megszerzett ismereteket az egyéni, társadalmi, nevelési, foglalkozási beilleszkedés és fejlődés elősegítésére alkalmazza.

Jellemző tevékenységek

 • megfigyeli és vizsgálja az emberi viselkedést, értelmezi az örökletes és a környezeti tényezők viselkedésre való hatását
 • tudományos kísérleteket és kutatásokat szervez a pszichológiai jelenségek vizsgálatára
 • publikálja eredményeit tudományos cikkekben, szakmai konferenciákon, oktatásban
 • elősegíti a lelki betegségek megelőzését a hozzáforduló tanácskérők meghallgatásával, személyes beszélgetéssel
 • diagnosztizálja a pszichés problémákat a pszichológiai tesztek felvételekor és kiértékelésekor kapott eredmenyek összevetésével
 • segíti a tanácskérők problémáinak megoldását, közreműködik a megfelelő döntések meghozatalában
 • pszichológiai-, életvezetési-, pályaválasztási-, rehabilitációs-, munkavállalási-tanácsadást nyújt
 • hozzájárul a személyügyi, termelési munka hatékonyságának növeléséhez a pszichológiai alapelvek alkalmazásával
 • tudományos közleményeket, oktatási anyagokat készít
 • közreműködik a pszichológiai tesztek, kérdőívek, önbecslő skálák elkészítésében


Körülmények

Munkakörnyezet

 • zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik
 • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben dolgozik

Egészségügyi tényezők

 • zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik
 • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben dolgozik

Pszichikai tényezők

 • pszichés és érzelmi megterhelés
 • stressz hatások, kiégési tünetek megjelenése

Várható változások

 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése a tesztek összeállítása, kiértékelése területén.
 • Megjelent az on-line tanácsadás, várható az elterjedése.
 • A civilizációs ártalom okozta pszichés problémák köre bővül.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 10%
Személyközpontú 90%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 80%
Végrehajtó 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Családterapeuta
 • Családterápiás pszichológus
 • Csoportterapeuta
 • Egyéni terapeuta
 • Gyakorló pszichológus
 • Gyermekpszichológus
 • Gyermekterapeuta
 • Igazságügyi pszichológus, szakértő
 • Iskolapszichológus
 • Klinikai pszichológus
 • Kriminál- pszichológus
 • Kutató pszichológus
 • Munkapszichológus
 • Pedagógiai pszichológus
 • Pszichoanalitikus
 • Pszichoterapeuta
 • Stresszmenedzser
 • Személyiségelemző
 • Személyiségfejlesztő
 • Szocioterapeuta
 • Vállalati pszichológus