Nyelvész, fordító, tolmács

FEOR-kód 2627-00

Bemutatás

Egyik nyelvről a másik nyelvre fordít, tolmácsol, tanulmányozza a nyelvek eredetét, kialakulását és szerkezetét, egy-egy irodalmi korszak, irányzat kutatását végzi.

Jellemző tevékenységek

 • a nyelvek eredetének, az ősi nyelvek és a modern nyelvcsoportok közötti kapcsolatok vizsgálata, az ősi nyelvek nyelvcsalád és eredet szerinti azonosítása és osztályozása;
 • a szavak eredetének és alakulásának feltárása;
 • morfológiai, fonológai, szemantikai kutatások végzése;
 • helyesírási szótárak készítése;
 • tudományos cikkek és beszámolók összeállítása;
 • számítógépes szövegelemző és fordítórendszerek fejlesztésében való közreműködés;
 • irodalmi művek fordítása az eredeti mű stílusának, szellemének megőrzésével;
 • egy-egy irodalmi korszakkal, irányzattal kapcsolatos történeti adatok gyűjtése;
 • írásos anyag fordítása írásban egy másik nyelvre;
 • hivatalos okmányok, iratok szöveghű és pontos fordítása;
 • tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon az adott nyelven nem értők számára az elhangzottak tolmácsolása, ügyelve a tartalom, jelentés pontos átadására;
 • műszaki, tudományos és egyéb szaknyelv tolmácsolása, illetve fordítása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bírósági tolmács
 • Filmszöveg fordító
 • Filológus
 • Finnugornyelv kutató
 • Fordítás ellenőrző
 • Kísérőtolmács
 • Konferenciatolmács
 • Kórházi tolmács
 • Lírai művek fordítója
 • Műfordító
 • Műszaki fordító
 • Nyelvtudós
 • Prózai és drámai művek fordítója
 • Szinkrontolmács