Vegyes profilú gazdálkodó

FEOR-kód 6130-00

Bemutatás

Farmgazdasági körülmények között megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a szántóföldi és kertészeti (gyümölcs, zöldség, szőlő) növények termelésével, gazdasági állatok tartásával és tenyésztésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat.

Jellemző tevékenységek

 • bérli vagy megvásárolja a földterületet és a munkagépeket
 • meghatározza a tartandó állatok és a termesztendő növények faját, fajtáját és mennyiségét
 • beszerzi az állatokat, takarmányt, vetőmagot, (mű)trágyát és a szükséges anyagokat és berendezéseket
 • állatokat tart és tenyészt
 • elsődleges állati termék előállítását végzi (fejéssel, nyírással, stb.)
 • talaj-előkészítést, ültetvénytelepítést, vetést, növényápolást, növényvédelmet, trágyázást, öntözést, betakarítást végez
 • elvégzi a termény tisztítását, szárítását, tárolását
 • előkészíti az állatokat, állati termékeket vagy a terményeket értékesítésre, elszállításra és értékesítésre
 • elvégzi a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartását, az istállók tisztán tartását
 • gyűjti és figyelemmel kíséri a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabályi)
 • a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartja
 • kapcsolatot tart a szakhatóságokkal


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne jellemzően az istálló, ólak, műhely és a termőföld.
 • A hét minden napján kell dolgozni, de időszakosan leállás van.
 • A munkavégzés kora reggeltől estig folyamatos egy nap során
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A munkakörnyezet piszkos, poros, bűzös lehet.
 • Az egészségügyi, környezetvédelmi, üzemi- és személyes higiénia, munka-, tűz- és balesetvédelem szabályait maradéktalanul be kell tartani.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne jellemzően az istálló, ólak, műhely és a termőföld.
 • A hét minden napján kell dolgozni, de időszakosan leállás van.
 • A munkavégzés kora reggeltől estig folyamatos egy nap során
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A munkakörnyezet piszkos, poros, bűzös lehet.
 • Az egészségügyi, környezetvédelmi, üzemi- és személyes higiénia, munka-, tűz- és balesetvédelem szabályait maradéktalanul be kell tartani.

Pszichikai tényezők

 • energikus személyiség
 • kiszámíthatatlan időjárási tényezők miatt stressz alakulhat ki
 • fontos a jó megfigyelő és gyors helyzetfelismerő képesség

Várható változások

 • Birtokkoncentráció jellemző.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • A mezőgazdaság jelentősége a nemzetgazdaságon belül kis arányú, de az elismertsége növekszik.
 • Műszaki színvonal gyorsuló fejlődése jellemző, a precíziós technológiák elterjedése várható.
 • A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma csökken, jól képzett szakmunkásokra az igény növekszik.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Állat- és növénytermesztő
 • Aranykalászos gazda
 • Biogazda
 • Ezüstkalászos gazda
 • Ökogazda
 • Önálló gazda
 • Őstermelő