Baromfitartó és -tenyésztő

FEOR-kód 6122-00

Bemutatás

Baromfitelepeken – pl. tojótyúk-, kacsa-, liba- és pulykatelepeken – megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a baromfitenyésztéssel, tojás- és hústermeléssel kapcsolatos munkákat.

Jellemző tevékenységek

 • meghatározza a tartandó állatok fajtáját és mennyiségét
 • beszerzi a szükséges engedélyeket (állategészségügyi, hatósági állatorvosi engedély pl.: vágáshoz)
 • beszerzi az állatokat, a takarmányt és a szükséges berendezéseket
 • előkészíti az állomány fogadását (pl.: pulyka telepítése esetén előkészíti a csibegyűrűt)
 • mennyiségi, minőségi átvételt és tárolást végez (pl.: meggyőződik a takarmány minőségéről)
 • optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít (pl. lámpázással melegíti a ketrecet)
 • figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotát, végrehajtja a prevenciós gyógykezelési programot
 • napi állattartási, gondozási, higiéniai feladatokat lát el (pl.: kitrágyázás, almozás)
 • neveli és hizlalja a baromfit, takarmányozási feladatokat lát el (naponta többször etet és itat kézzel vagy etető/itató berendezéssel)
 • állatjóléti teendőket végez, ellenőrzi a világítási programot, hőmérsékletet, légcserét, a vitamin- és ásványanyag-kiegészítést
 • gondoskodik a vízi szárnyasok (liba, kacsa) őrzéséről, mivel ezek az állatok nagyrészt vízben, szabadban (réten, legelőn) élnek
 • szükség szerint elkülöníti és kezeli, illetve kezelteti a gyenge, beteg állatot (pl.: értesíti az állatorvost, betartja a járványvédelmi előírásokat)
 • tenyésztési, szaporítási feladatokat végez, keltetőt üzemeltet és elvégzi a szükséges beavatkozásokat
 • növendékállatokhoz kapcsolódó gondozási feladatokat lát el, állatot jelöl, mérlegel
 • a tojásokat összegyűjti, válogatja, jelöli és csomagolja
 • elvégzi a melléktermékek kezelését
 • részt vesz az értékesítésre szánt állomány, illetve alapanyagok, termékek elő- és elkészítésében (pl. tojástermelés, tolltermelés, májtermelés területén)
 • szállítja és értékesíti az élőállatokat és a termékeket
 • tisztán tartja, takarítja a gazdasági épületeket, ólat, ketrecet, szükség szerint fertőtlenít, sterilez
 • technológiai berendezést, gépet kezel és karbantart, baromfitartásban használatos szoftvert alkalmaz
 • adminisztrációs tevékenységet végez - üzleti levelezést folytat, nyilvántartást (pl. egészségügyi nyilvántartás, tenyészkönyv) vezet, bizonylatokat állít ki (pl. szállítólevél)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkahely - a tenyésztett szárnyasoktól is függően - változatos lehet, a legkorszerűbb, zárt, szabályozott levegőjű csarnoktól a teljesen szabad területű tartásig.
 • A különböző értékesítési, szállítási, beszerzési feladatok egy részét a telepen kívül (pl. takarmány-szállítónál, feldolgozó üzemben, tojás-átvevőnél, stb.) kell ellátni.
 • A munkahét 7 napból áll, mivel az állatokat hétvégén is el kell látni.
 • A műszakon belül általában változó, naponta ismétlődő, ciklikus munkavégzés történik.
 • A telepek általában komoly gépesítettséggel rendelkeznek (kivéve a hagyományos tartás esetében).
 • A helyiségek a páratartalom biztosítása érdekében általában klimatizáltak.
 • Jellemzőek az erős, kellemetlen szagok és zajok.
 • A környezet sokszor piszkos, nedves, poros.

Egészségügyi tényezők

 • A munkahely - a tenyésztett szárnyasoktól is függően - változatos lehet, a legkorszerűbb, zárt, szabályozott levegőjű csarnoktól a teljesen szabad területű tartásig.
 • A különböző értékesítési, szállítási, beszerzési feladatok egy részét a telepen kívül (pl. takarmány-szállítónál, feldolgozó üzemben, tojás-átvevőnél, stb.) kell ellátni.
 • A munkahét 7 napból áll, mivel az állatokat hétvégén is el kell látni.
 • A műszakon belül általában változó, naponta ismétlődő, ciklikus munkavégzés történik.
 • A telepek általában komoly gépesítettséggel rendelkeznek (kivéve a hagyományos tartás esetében).
 • A helyiségek a páratartalom biztosítása érdekében általában klimatizáltak.
 • Jellemzőek az erős, kellemetlen szagok és zajok.
 • A környezet sokszor piszkos, nedves, poros.

Pszichikai tényezők

 • biztos kézzel, nyugodtan, fegyelmezetten, felelősségteljesen és lelki-ismeretesen kell dolgozni
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez
 • az állatok leölése idején nem előnyös a túlzott lelki érzékenység
 • általában önállóan vagy kiscsoportban dolgoznak, ami önállóságot és egyéni felelősségvállalást feltételez
 • az állatgondozáshoz nagy türelem és gondosság szükséges
 • meghatározott időpontokban, pontosan kell az állatokat etetni, itatni, ami a kötöttségekhez való nagyfokú alkalmazkodást igényel
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése jó monotóniatűrést igényel

Várható változások

 • A gazdaságok technikai-, technológiai modernizálása, a minőségbiztosítás elterjedése kapcsán egyre inkább elvárássá válik a munkavállalókkal szemben a szakmai és műszaki ismeretek folyamatos bővítésének igénye.
 • A gépkezelés, a modern technikai eszközök használatának elsajátítása szükségessé válik az elhelyezkedéshez.
 • Egyre szigorúbbak lesznek a környezetvédelmi, állatvédelmi, állategészségügyi előírások ezen a munkaterületen is.
 • A szakmán belüli kvalifikációs besorolás, a technikus képzés, mesteképzés fejlesztése biztosíthatja a szakmai színvonal emelkedését, az egyre növekvő minőségű termékelőállítást és ezáltal a felvevő piac bővülésére is hatással lehet.
 • Az EU-s piacok felé nyitás kapcsán alapkövetelménnyé válik a számítástechnika felhasználói szintű ismerete, és a nyelvismeret szükségessége ezen a szakterületen is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Állatgondozó (libatelepi)
 • Baromfigondozó
 • Baromfitartó és -tenyésztő
 • Baromfitenyésztő
 • Bértömő
 • Csibenevelő
 • Csirkegondozó
 • Csirketenyésztő
 • Csirkeválogató
 • Kacsagondozó
 • Kacsatömő
 • Keltetőgép-kezelő
 • Keltetőüzemi dolgozó
 • Libagondozó
 • Libahizlaló, libatömő
 • Májliba-tartó
 • Növendékbaromfi-gondozó
 • Pulykagondozó
 • Pulykatenyésztő
 • Tojásválogató
 • Törzslúdgondozó
 • Tyúkgondozó