Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

FEOR-kód 6121-00

Bemutatás

A szarvasmarha-, ló-, sertés- és juhtartó és -tenyésztő telepeken – pl. tejtermelő, hizlaló, ivadékvizsgáló, tenyészállat-előállító, csikónevelő telepen – megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi az állattartással és -tenyésztéssel kapcsolatos munkákat.

Jellemző tevékenységek

 • meghatározza a tartandó állatok fajtáját és mennyiségét
 • beszerzi az állatokat, a takarmányt és a szükséges berendezéseket
 • állatokat tart, gondoz, takarmányoz, tenyészt
 • előkészíti az állatokat vagy a termékeket értékesítésre, szállításra
 • karbantartja a gazdasági épületeket, gépeket és berendezéseket, az istállókat rendszeresen kitakarítja
 • elvégzi a készletek, bevételek és kiadások nyilvántartását
 • gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjt
 • betartja az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat
 • a teheneket és juhokat megfeji, a kifejt tejet kezeli
 • a szarvasmarhákat, lovakat, juhokat legelteti
 • a juhokat nyírja
 • a csikókat betanítja
 • a lovakat felszerszámozza, mozgatja, futtatja


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne az istálló, ólak, műhely.
 • A hét minden napján kell dolgozni, az állatok ellátása folyamatos munkát igényel.
 • A munkavégzés kora reggeltől estig folyamatos egy nap során.
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A munkakörnyezet piszkos, poros, bűzös lehet.
 • Az állategészségügyi, környezetvédelmi, üzemi- és személyes higiénia, munka-, tűz- és balesetvédelem szabályait maradéktalanul be kell tartani.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne az istálló, ólak, műhely.
 • A hét minden napján kell dolgozni, az állatok ellátása folyamatos munkát igényel.
 • A munkavégzés kora reggeltől estig folyamatos egy nap során.
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A munkakörnyezet piszkos, poros, bűzös lehet.
 • Az állategészségügyi, környezetvédelmi, üzemi- és személyes higiénia, munka-, tűz- és balesetvédelem szabályait maradéktalanul be kell tartani.

Pszichikai tényezők

 • energikus személyiség
 • kiszámíthatatlan időjárási tényezők miatt stressz alakulhat ki
 • az állatok szeretete és gondozása nyugtatólag is hat a kedélyállapotra
 • fontos a jó megfigyelő és gyors helyzetfelismerő képesség

Várható változások

 • Tartósan alacsony felvásárlási árak.
 • Nagyobb az állategészségügyi kockázat.
 • Kevés a jól képzett szakember, komplex tudással rendelkező szakmunkásokra van szükség.
 • A mezőgazdaság jelentősége a nemzetgazdaságon belül kis arányú, de az elismertsége növekszik.
 • Műszaki színvonal gyorsuló fejlődése jellemző, a precíziós technológiák elterjedése várható.
 • A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma csökken, jól képzett szakmunkásokra az igény növekszik.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 90%
Csoportos 10%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Báránygondozó
 • Bikagondozó, állattenyésztő
 • Bikatenyésztő
 • Borjász
 • Borjúgondozó
 • Csikógondozó
 • Csikós
 • Ellető kanász
 • Ellető tehenész
 • Fejő
 • Fejőgulyás
 • Gépi fejő
 • Hízósertés-gondozó
 • Istállómester
 • Juh és kecsketenyésztő
 • Juhgondozó
 • Juhnyíró
 • Juhtartó és -tenyésztő
 • Juhtenyésztő
 • Kangondozó
 • Kecsketenyésző
 • Kocagondozó
 • Lóápoló és gondozó
 • Lótartó és -tenyésztő
 • Lótenyésztő
 • Lovász
 • Malacnevelő
 • Ménápoló
 • Ménesgazda
 • Ménesi kanca-gondozó
 • Ménesmester
 • Nagyállattartó
 • Növendékbika-gondozó
 • Növendéküsző-gondozó
 • Sertésgondozó
 • Sertéshízlaló
 • Sertésnevelő
 • Sertéstartó és -tenyésztő
 • Sertéstelepi gondozó
 • Sertéstenyésztő
 • Süldőnevelő
 • Szarvasmarha-gondozó
 • Szarvasmarha-körmöző
 • Szarvasmarhatartó és -tenyésztő
 • Szarvasmarha-telepi gondozó
 • Szarvasmarhatenyésztő
 • Tehenész
 • Tehenész műszakvezető
 • Tehenész, tehéngondozó
 • Tehenészeti állatgondozó
 • Tejmester
 • Tejtermelő
 • Tenyészbika-gondozó
 • Tenyészkosgondozó
 • Tinónevelő
 • Törzsmén-gondozó
 • Üszőgondozó
 • Üszőnevelő