Mezőgazdasági technikus

FEOR-kód 3131-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással a termelés közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, a kutatási eredmények alkalmazásában vesz részt.

Jellemző tevékenységek

 • megállapítja a mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteken belül a tevékenységek optimális arányait
 • beruházásoknál részt vesz a piackutatásban és a marketing munkában
 • a termeléssel összefüggő szervezést, irányítást, felügyeletet végez (pl. irányítja a munkások tevékenységét, a növényházi és állattenyésztési termelési programokat)
 • új termelési technológiákat próbál ki, vezet be
 • ellenőrzi a minőségbiztosítással, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és -tartással kapcsolatos folyamatokat
 • az állattenyésztés és -tartás keretében: takarmánymérleget számol, takarmányadagot állít össze, a takarmányt tárolja, érzékszervvel minősíti, mintát vesz belőle és továbbítja vizsgálatra
 • felügyeli, ellenőrzi az állatvédelmi és állatjóléti, tartástechnológiai előírások betartását
 • közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében, elkülönítésében
 • növénytermesztési feladatai között talajvizsgálatot, tápanyag-visszapótlást, talajvédelmi munkát végez
 • termésbecslést végez, elemzi a terméseredményeket a minőségi szabványok meghatározása és fenntartása érdekében
 • magmintákat elemez minőségi, tisztasági és csíraképességi osztályozás szempontjából
 • kutatási területen a vezető irányítása mellett mikroszkópos vizsgálatokat, méréseket végez
 • részfeladatokat lát el a termelés gazdaságosságának ellenőrzése területén
 • mérnöki irányítás mellett részt vesz a mezőgazdasággal kapcsolatos kutatási eredmények alkalmazásának kidolgozásában
 • nyilvántartásokat vezet a kísérletekről és azok eredményeiről, a termelés mennyiségéről, a költségekről, az értékesítésről
 • figyelemmel kíséri a szaktudományok fejlődését és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeit
 • gyűjti a gazdálkodásához kapcsolódó információkat (meteorológiai, jogszabályi, stb.).
 • ellenőrzi a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartását
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Dolgozhat mezőgazdasági üzemekben, tervezőirodában, hatóságnál, hivatalban, vagy kutatóintézetben, Külső és belső helyszínen egyaránt.
 • A napi munkaidő attól függ, hol és milyen munkakörben dolgozik: lehet napi 8 óra, de idénymunkák esetében akár 12 óra is naponta, csúcsidőszakokban gyakran kora reggeltől késő estigtalpon kell lenniük.
 • A munkavégzés gyakran a természeti és a munkahelyi viszontagságok (eső, hideg, kánikula, huzamos idejű szabadban tartózkodás) elviselését igényli.
 • Gyakoran előfordulhat az elemi higiénikus feltételek hiánya, a lakóhelytől távoli munkavégzés, illetve adódhatnak kedvezőtlen közlekedési lehetőségek is a munkavégzés során.
 • A szállítókkal, felvásárlókkal és egyéb ügyfelekkel való kapcsolatnál gyakran kell utazni.

Egészségügyi tényezők

 • Dolgozhat mezőgazdasági üzemekben, tervezőirodában, hatóságnál, hivatalban, vagy kutatóintézetben, Külső és belső helyszínen egyaránt.
 • A napi munkaidő attól függ, hol és milyen munkakörben dolgozik: lehet napi 8 óra, de idénymunkák esetében akár 12 óra is naponta, csúcsidőszakokban gyakran kora reggeltől késő estigtalpon kell lenniük.
 • A munkavégzés gyakran a természeti és a munkahelyi viszontagságok (eső, hideg, kánikula, huzamos idejű szabadban tartózkodás) elviselését igényli.
 • Gyakoran előfordulhat az elemi higiénikus feltételek hiánya, a lakóhelytől távoli munkavégzés, illetve adódhatnak kedvezőtlen közlekedési lehetőségek is a munkavégzés során.
 • A szállítókkal, felvásárlókkal és egyéb ügyfelekkel való kapcsolatnál gyakran kell utazni.

Pszichikai tényezők

 • az együttműködést igénylő csapatmunka jellemző
 • megfelelő körültekintéssel, előrelátással tervezett munka
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sok az olyan munkatevékenység, ahol minimális instrukció alapján kell eredményesen dolgozni
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez

Várható változások

 • A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben csökkeni fognak.
 • Az elkövetkezendő évtizedben Magyarországon is növekedni fog a mezőgazdaságban használatos gépek iránti kereslet.
 • A jövőben várható a gazdaságok technikai-, technológiai modernizálása.
 • A minőségbiztosítási rendszerek fejlődése igényli, hogy a mérnökök magas szintű szakértelemmel rendelkezzenek.
 • A szakmában dolgozókkal szemben elvárás a modern termesztési és növényvédelmi technológiák ismerete, továbbá elengedhetetlenek vegyszerekkel és alkalmazásukkal kapcsolatos speciális ismeretek.
 • A vezetői munkakörökben a tárgyalási-, közgazdasági ismeretek és az idegennyelv ismeret hatékonyabbá teszik a munkát, ezért egyre inkább elvárássá válik.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Agrártechnikus
 • Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus
 • Baromfi-tenyésztési szaktechnikus
 • Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus
 • Dísznövénytermesztő szaktechnikus
 • Élőállat minősítő (mezőgazdasági)
 • Falugazdász (technikus)
 • Gabonanemesítő technikus
 • Gombavizsgáló szakellenőr (technikus)
 • Gyümölcstermesztési szaktechnikus
 • Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
 • Háztáji mezőgazdasági technikus
 • Juhtenyésztő szaktechnikus
 • Karantén felügyelő
 • Kertész és növényvédelmi technikus
 • Kertésztechnikus
 • Kertművelő technikus
 • Laborállat-gondozó technikus
 • Lótenyésztő szaktechnikus
 • Mezőgazdasági asszisztens
 • Mezőgazdasági fejlesztőtechnikus
 • Mezőgazdasági laboratóriumi technikus
 • Mezőgazdasági menedzserasszisztens
 • Mezőgazdasági technikus
 • Mezőgazdasági üzemgazdasági szaktechnikus
 • Növénytermesztési szaktechnikus
 • Öntözéses növénytermesztési szaktechnikus
 • Öntözési technikus
 • Piaci gombavizsgáló
 • Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus
 • Sertéstenyésztő szaktechnikus
 • Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus
 • Szőlész-borász szaktechnikus
 • Szőlőtermesztési szaktechnikus
 • Takarmányozási szaktechnikus
 • Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló
 • Zöldségtermesztési szaktechnikus
 • Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus