Bányamérnök

FEOR-kód 2111-00

Bemutatás

Bányaművelési feladatokat tervez, szervez, irányít, kutatásokat folytat, módszereket dolgoz ki és tanácsokat ad az ásványi nyersanyagok kutatására, feltárására, kitermelésére, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységekre és az ásványvagyon-gazdálkodásra vonatkozóan, bányahatósági munkakörben felügyeleti, ellenőrzési, jogalkalmazási feladatokat lát el.

Jellemző tevékenységek

 • Kutatásokat folytatat földtani és mérnöki módszerekkel végzett , ásványi nyersanyagok lelőhelyeinek felfedezése, lehatárolása, mennyiségi és minőségi megismerése, földtani szerkezetek megismerése
 • Meghatározza a bányaművelés helyét, elvégzi a vágatok és alagutak kialakításának tervezését és építésük irányítását
 • Meghatározza a bányaművelés helyét, írányítja a vágatok és alagutak kialakításának tervezését és építését
 • Tervezi, szervezi, irányítja az ásványi nyersanyag kitermelését (lefejtés, elválasztás, felszínre hozás)
 • Irányítja a kitermelt ásványi nyersanyag előkészítését és elsődleges feldolgozását
 • Tervezi, szervezi, irányítja a szénhidrogén-szállító vezetékek létesítését, üzemeltetését
 • Tervezi, szervezi, irányítja a geotermikus energia kutatását és kitermelését
 • Tervezi a bányák, valamint a bányászati rendszerek, berendezések és segédeszközök fejlesztését
 • Szervezi, irányítja és felügyeli a bányaüzem termelési és műszaki munkáit
 • Kidolgozza és betartatja a biztonsági szabályokat, bányavédelmi előírásokat
 • Kapcsolatot tart és konzultációt folytat geológusokkal, geofizikusokkal és más szakértőkkel
 • Előkutatásokat folytatat az ásványi nyersanyaglelőhelyek meglétének kimutatására
 • Részt vesz barlangok kutatásában, feltárásában


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt, szűk térben és/vagy föld alatt történő munkavégzés
 • Por, pára és szagok

Egészségügyi tényezők

 • Zárt, szűk térben és/vagy föld alatt történő munkavégzés
 • Por, pára és szagok

Pszichikai tényezők

 • Balesetveszély

Várható változások

 • Hagyományőrzés
 • Magyarságtudat
 • Korszerű technológiák alkalmazása
 • Az UNIÓS normák a környezetvédelem i területén
 • Az innovációs lehetőségek alkalmazása új lelőhelyek feltárásánál
 • Igazodás a társadalom orientált marketing szemlélethez
 • Rádioaktív hulladék és veszélyes hulladék biztonságos elhelyezés
 • szénhidrogén-szállító vezetékek létesítésének, üzemeltetésének tervezése, szervezése, irányítás

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 70%
Csoportos 30%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bányászati kutató-mérnök
 • Biztonságtechnikai megbízott mérnök, bányászat
 • Észlelő mérnök, bányászat
 • Fejlesztési mérnök, bányászat
 • Folyamatmérnök, bányászat
 • Frontmérnök, bányászat
 • Kőolaj-kitermelő mérnök
 • Robbantástechnikai mérnök
 • Robbantásvezető mérnök
 • Termelési mérnök, bányászat
 • Tervezőmérnök, bányászat