Földmérő és térinformatikai technikus

FEOR-kód 3133-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással a föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági felmérésein, valamint helyzetmeghatározásban és -ábrázolásban vesz részt, földmérési és közműadatokat gyűjt, részletes felméréshez alappontsűrítést végez, részletes felmérést készít, a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet állít elő, térinformatikai adatbázist kezel.

Jellemző tevékenységek

 • földhivatali földmérési, ingatlan-nyilvántartási feladatokat végez, pl.: változásokat vezet a térképen (pl. határvonal, épület, művelési ág)
 • távérzékelési feladatokat végez: értelmezi a távérzékelt felvételek adattartalmát
 • CAD-ismereteket alkalmaz pl.: értelmezi a műszaki rajzi szabványokat, felvételi vázlatot, kitűzési vázrajzot készít CAD-programmal
 • adatokat archivál, rendszerez, konvertál
 • közreműködik különböző célú és részletezettségű térképek, grafikonok, kartográfiai termékek előállítása során
 • adminisztrál, dokumentál, pl.: munkadossziét vezet, összeállítja a digitális adatok katalógusát


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Részben szabadban, terepen folyó, részben zárt, irodai körülmények között végzett, könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • Általában változó munkahelyen végzett, gyakori utazást igénylő tevékenység.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.

Egészségügyi tényezők

 • Részben szabadban, terepen folyó, részben zárt, irodai körülmények között végzett, könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • Általában változó munkahelyen végzett, gyakori utazást igénylő tevékenység.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.

Pszichikai tényezők

 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • jellemző a rendszertelen munkaidő beosztás, túlóra vagy hétvégi műszak
 • a rosszul, pontatlanul végzett munka komoly károkat okozhat, vagy emberek egészségét, testi épségét veszélyeztetheti
 • mások irányításával járó munkaterület, ami felelősségvállalást igényel

Várható változások

 • A jövőben térinformatika, számítástechnika teljes térnyerése kapcsán számítani lehet a térinformatikai szoftverek, ortofotók gyors fejlődésére.
 • A technológiák egyszerűsödése növeli a hatékonyságot, a tűréshatárok csökkenése pedig a pontosságot.
 • A földhivatali adatok internetes hozzáférhetősége általánossá válik, ugyanakkor növekszik az adatvédelem, illetve a minőségbiztosítás jelentősége.
 • Az analóg fotogrammetria, az ortogonális bemérési módszer, illetve az optikai, geodéziai mérőműszerek eltűnnek, elavulttá válnak.
 • A térinformatikának jelentős szerepe van a modernizációt fémjelző elektronikus közigazgatás eszköztárában, az egységes ingatlan-nyilvántartás további korszerűsítésében.
 • A növekvő adatigényeknek, a környezeti törvények változásának köszönhetően egyre jobb a szakma anyagi és erkölcsi megbecsülése.
 • A nagy mennyiségű adat tárolásának, a visszakeresésének, megjelenítésének, automatizált kezelésének az igénye növeli a földmérési, térimformatikai programok, projektek finanszírozását, és a szakterület jelentőségét a közbeszerzések kapcsán.
 • Az idegen nyelvek (angol, német) ismerete, használata egyre nagyobb jelentőséggel bír a technikusi munkaterületen is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Földmérő (technikus)
 • Földügyi térinformatikai szaktechnikus
 • Közúti földmérő (technikus)
 • Létesítménygeodéta szaktechnikus
 • Számítógépes térképész (technikus)
 • Térinformatikai asszisztens (technikus)
 • Térképész technikus
 • Térképrajzoló (technikus)
 • Térképvizsgáló (technikus)
 • Topográfus