Ipari, építőipari mérnökök

FEOR-kód 211

Foglalkozások

2111 - Bányamérnök

Bányaművelési feladatokat tervez, szervez, irányít, kutatásokat folytat, módszereket dolgoz ki és tanácsokat ad az ásványi nyersanyagok kutatására, feltárására, kitermelésére, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységekre és az ásványvagyon-gazdálkodásra vonatkozóan, bányahatósági munkakörben felügyeleti, ellenőrzési, jogalkalmazási feladatokat lát el.

2112 - Kohó- és anyagmérnök

Ércekből vas és egyéb fémek előállításával, dúsításával, finomításával, fizikai és kémiai jellemzőik kialakításával és különböző termékekké alakításával foglalkozik, kutatásokat folytat, gépeket tervez, eljárásokat dolgoz ki, szervezi és összehangolja a technológiai folyamatokban résztvevők tevékenységét, biztosítja a gazdaságos gyártás és üzemeltetés feltételeit, az anyagok szerkezetét, tulajdonságait vizsgálja, szervezi és irányítja az anyag előállításának technológiai folyamatait.

2113 - Élelmiszer-ipari mérnök

Az élelmiszeriparitermék-gyártás területén üzemeltetési, gazdálkodási, minőségbiztosítási, gyártmányfejlesztési, higiéniai feladatokat lát el, programokat dolgoz ki a különféle gyártási tevékenység összehangolására, félméri a költséghatékonyságot.

2114 - Fa- és könnyűipari mérnök

A fa- és könnyűipari termékgyártás területén (textil-, bőr-, cipő, szőrme, papír-, nyomdaipari termékek) üzemeltetési, gazdálkodási, minőségbiztosítási, gyártmányfejlesztési feladatokat lát el, programokat dolgoz ki a különféle gyártási tevékenység összehangolására, felméri a költséghatékonyságot és biztonságot.

2115 - Építészmérnök

Különböző rendeltetésű épületeket, épületszerkezeteket tervez és méretez, építéstechnológiákat dolgoz ki, a kivitelezést szervezi, koordinálja, ellenőrzi, valamint az épületek műszaki átadásával, fenntartásával, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos teendőket látja el.

2116 - Építőmérnök

Szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építményeket (pl. ipari épületeket, hidakat, alagutakat, vízműtárgyakat stb.) tervez, kivitelez, építési módszereket, anyagokat és minőségi szabványokat határoz meg, építési munkákat irányít, koordinál, fenntartási és javítási munkálatokat szervez.

2117 - Vegyészmérnök

A kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, növényvédő szerek, mosószerek, kozmetikai termékek, műanyagok és gumik, műtrágyák, egyéb vegyipari termékek gyártását irányítja a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével, kidolgozza a nagyüzemi vegyi folyamatok technológiáját, ellenőrzi a termékek kémiai összetételét, minőségi paramétereit, felügyeli a vegyi üzemek karbantartását, javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat.

2118 - Gépészmérnök

Gépeket, berendezéseket, mechanikai szerkezeteket, technológiai eljárásokat, gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki, szervezi a gyártási, előállítási, üzemeltetési karbantartási és javítási folyamatokat.

Keresés