Földmérő és térinformatikus

FEOR-kód 2135-00

Bemutatás

A Föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági felmérésével, helyük meghatározásával és ábrázolásával foglalkozik. Mérőszalag, kitűzőrúd, szintezőműszerek, teodolit, tachiméter, mérőállomás, műholdas helymeghatározó műszerek és más, a földmérésben és a térképészetben használt eszköz segítségével felméri a terepen található alakzatokat, elkészíti ezek digitális és grafikus térképeit és egyéb képi ábrázolásait.

Jellemző tevékenységek

 • felméri (méri és leírja) a föld felszínén lévő természetes és mesterséges alakzatokat, területeket, bányákat, földalatti területeket, tenger-, folyó- és tófenekeket
 • meghatározza az alakzatok, domborzatok, vízfolyások, építmények stb. helyét
 • légi és egyéb felvételeket, műholdas képeket, földmérési dokumentumokat és adatokat, meglévő térképeket és nyilvántartásokat, jelentéseket és statisztikákat tanulmányoz
 • földmérési (vízszintes és magassági) alappontokat, korábbi mérési és kitűzési vázlatokat, különböző méretarányú térképeket elemez
 • méréseket és számításokat végez hidak, építmények, épületek süllyedésének és mozgásainak meghatározásához
 • különféle számítógépes alkalmazások segítségével feldolgozza a mérési eredményeket, következtetéseket von le
 • a mérési eredmények alapján tervezi, összeállítja, átdolgozza a térképeket és grafikonokat, tervdokumentációt elkészít
 • kitűzi a térképen feltüntetett földfelszíni létesítmények pontos helyét
 • új épületek térképezése esetén meghatározza a szükséges módosításokat a térképen
 • légifelvételeket tanulmányoz és azok adatai alapján térképeket állít elő
 • térképezési szoftvereket, számítógépes adatbázisokat, komplett térinformatikai modelleket, rendszereket tervez és fejleszt
 • térképezési szoftvereket, számítógépes adatbázisokat, komplett térinformatikai modelleket, rendszereket telepít
 • speciális térképezési szoftvereket, számítógépes adatbázisokat, komplett térinformatikai rendszereket kezel, üzemeltet és karbantart
 • szakértői tevékenységet végez
 • szervezi és irányítja a felügyelete alá tartozó technikusok, illetve munkacsoportok tevékenységét
 • továbbfejleszti a földméréstanban és a térinformatikában használt műszereket és módszereket
 • földmérő és fotogrammetriai mérési rendszerekkel, kataszteri rendszerekkel és földtani információs rendszerekkel kapcsolatos kutatásokat és fejlesztéseket végez
 • tudományos cikkeket és beszámolókat állít össze
 • tanulmányozza a térképkészítés gazdasági és technikai kérdéseit, lehetőségeit
 • együttműködik más szakemberekkel


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Részben szabadban, terepen folyó, részben zárt, irodai körülmények között végzett, könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • Általában változó munkahelyen végzett, gyakori utazást igénylő tevékenység.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.

Egészségügyi tényezők

 • Részben szabadban, terepen folyó, részben zárt, irodai körülmények között végzett, könnyű fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • Általában változó munkahelyen végzett, gyakori utazást igénylő tevékenység.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: eső, hideg, lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.

Pszichikai tényezők

 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • jellemző a rendszertelen munkaidő beosztás, túlóra vagy hétvégi műszak
 • a tervezési és kivitelezési munkák általában határidősek, az ebből adódó stresszhelyzetet jól kell tudni kezelni
 • gyakran kell önálló döntéseket hoznia, amelyek következményeiért vállalnia kell a felelősséget
 • a rosszul, pontatlanul végzett munka komoly károkat okozhat, vagy emberek egészségét, testi épségét veszélyeztetheti
 • mások irányításával járó munkaterület, ami felelősségvállalást igényel

Várható változások

 • A jövőben térinformatika, számítástechnika teljes térnyerése kapcsán számítani lehet a térinformatikai szoftverek, ortofotók gyors fejlődésére.
 • A földhivatali adatok internetes hozzáférhetősége általánossá válik, ugyanakkor növekszik az adatvédelem, illetve a minőségbiztosítás jelentősége.
 • Az analóg fotogrammetria, az ortogonális bemérési módszer, illetve az optikai, geodéziai mérőműszerek eltűnnek, elavulttá válnak.
 • A térinformatikának jelentős szerepe van a modernizációt fémjelző elektronikus közigazgatás eszköztárában, az egységes ingatlan-nyilvántartás további korszerűsítésében.
 • A növekvő adatigényeknek, a környezeti törvények változásának köszönhetően egyre jobb a szakma anyagi és erkölcsi megbecsülése.
 • A nagy mennyiségű adat tárolásának, a visszakeresésének, megjelenítésének, automatizált kezelésének az igénye növeli a földmérési, térimformatikai programok, projektek finanszírozását, és a szakterület jelentőségét a közbeszerzések kapcsán.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 40%
Csoportos 60%
Irányító 70%
Végrehajtó 30%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Birtokrendező földmérő mérnök
 • Fotogrammetriai mérnök
 • Föld-/területhasznosítási mérnök
 • Földmérő mérnök
 • Földrendező mérnök
 • Geográfus
 • Kataszteri földmérő mérnök
 • Kutató térképész-földmérő
 • Mezőgazdasági földmérő mérnök
 • Térinformatikus
 • Térképész
 • Vízgazdálkodási földmérő mérnök