Bányászati szakmai irányító, felügyelő

FEOR-kód 3211-00

Bemutatás

Irányítja, összehangolja, felügyeli, ellenőrzi a bányászati és kőbányászati tevékenységeket, a környezet védelmével, az ásványi nyersanyag előkészítésével és elsődleges feldolgozással, valamint üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos műszaki termelési folyamatokat.

Jellemző tevékenységek

 • tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasításokat
 • ellenőrzi a kitermeléshez, előkészítéshez, feldolgozáshoz, szállításhoz, osztályozáshoz szükséges berendezések üzemképes állapotát, a gépek üzemeltetéséhez használt munkaeszközök épségét
 • gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, javíttatásáról
 • meggyőződik a kitermelés előfeltételeinek meglétéről
 • elkészíti a beosztott dolgozók munkabeosztását
 • felügyeli a termelési egységben dolgozók tevékenységét
 • koordinálja a munkahelyre előírt fejtési, kitermelési feladatok ellátását
 • ellenőrzi a technológiai előírások betartását
 • irányítja és ellenőrzi az ásványi nyersanyagok kutatási, feltárási, kitermelési, szállítási terveinek megvalósulását
 • összehangolja a termelés különböző munkafázisait, a termelési-egységek tevékenységét
 • folyamatosan ellenőrzi a munka minőségét
 • adminisztrál: rögzíti az elvégzett munkafeladatokat és a termelési adatokat
 • beszámol a felsőbb vezetőknek a termelés menetéről, az esetlegesen felmerülő problémákról
 • betartja, illetve betartatja a biztonsági előírásokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Nedves, nyirkos, párás, poros, füstös, gázokkal szennyezett légterű, zajos munkahelyen dolgozik.
 • Fokozottan balesetveszélyes környezet jellemző, amely az emberi egészségre, illetve a környezetre is ártalmas lehet.
 • Munkáját részben külső, részben belső, változó hőmérsékletű helyen végzi.

Egészségügyi tényezők

 • Nedves, nyirkos, párás, poros, füstös, gázokkal szennyezett légterű, zajos munkahelyen dolgozik.
 • Fokozottan balesetveszélyes környezet jellemző, amely az emberi egészségre, illetve a környezetre is ártalmas lehet.
 • Munkáját részben külső, részben belső, változó hőmérsékletű helyen végzi.

Pszichikai tényezők

 • a sokféle, párhuzamos munkafolyamat és a szigorú minőségi eláírásoknak való megfelelés miatt fokozott a pszichés megterhelés
 • az irányítás és a felügyelet figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás

Várható változások

 • A természeti károknak, illetve az ásványvagyon csökkenésének következményei gyakoriak a bányabezárások.
 • A környezetvédelmi előírások szigorodásának hatására, előtérbe kerül a környezetvédelmi ismeretek tudása és alkalmazása.
 • Egyre kevesebb emberi erőforrásra lesz szükség a szakmában, fokozódik az automatizáltság, előretör az elektronika, informatika szerepe a különböző bányászati munkák során (például a bányabiztonságban is).
 • A korszerűsítések a dolgozói munkakörnyezetet, és munkavállalási kedvet is pozitívan megváltoztatják.
 • Az egyre nagyobb szállító járművek tönkreteszik a közutakat.
 • A külfejtéses berendezések zaj – és porvédelme egyre hatékonyabb, specializálódnak és korszerűsödnek a külszíni bányászat eszközei.
 • Várhatóan erősödni fog a külszíni bányász szakma fontossága.
 • A bányászok munkájának megbecsültsége folyamatosan csökken.
 • A szakirányú képzések megszűnése nem teszi vonzóvá a pályát a fiatalok számára, ami előbb-utóbb szakemberhiányhoz vezet ezen a munkaterületen is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 20%
Személyközpontú 80%
Önálló 50%
Csoportos 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bányaműszak-vezető
 • Főaknász
 • Főfúrómester
 • Frontmester