Bányászati technikus

FEOR-kód 3111-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással bányatelepítéssel, -feltárással, ásványi nyersanyag előkészítésével és elsődleges feldolgozással, valamint üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

Jellemző tevékenységek

 • az új bányák megnyitásakor részt vesz a feltárás megtervezésében, illetve módszereket dolgoz ki a gazdaságos termelés érdekében
 • kutatófúrásokkal felderíti az ásványtelep pontos helyét, az érc minőségét, a talajvíz elhelyezkedését, geológiai kutatómunkát végez
 • termelvény- és készletmennyiséget becsül, illetve mér, minőségi és mennyiségi vizsgálatokat, ércmintavételt végez
 • mérési munkákat, ellenőrző méréseket végez, mérőműszereket alkalmaz, mérési eredményt rögzít, értékel
 • megtervezi az ásványi nyersanyagok kutatási, feltárási, kitermelési, szállítási költségeit, a szükséges erőforrás-felhasználást
 • tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasításokat
 • kiválasztja a termelő-berendezéseket, a szükséges munkaeszközöket
 • kitűzi a művelési határokat, a munkaterületet
 • kiépítteti a közlekedési utakat, ideiglenes vasutat, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat és biztosítja energiaellátásukat
 • figyelemmel kíséri a robbantás, fejtés menetét és a munkaterület környezetének állapotát
 • figyelemmel kíséri az ásványi anyagok kiemelését, nyersanyagokkal kapcsolatos bányászati munkákat
 • irányítja a fejtési munkálatokat, a temelő-, vontató-, fúró-, fejtő-, jövesztőgépek, szállítóberendezések kezelését
 • meghatározza a szükséges teljesítményszintet, kialakítja a normákat és méri annak teljesítését
 • szakellenőrzést, műszaki ellenőrzést végez a nyersanyagkutatás, kitermelés, tárolás és elszállítás, valamint az előkészítő és elsődleges feldolgozó üzemek létesítése, telepítése, működtetése, karbantartása során
 • ellenőrzi a biztonsági berendezések működőképességét
 • biztosítja a bányászati gépek, eszközök szerelését, karbantartását, alkalmazását
 • betartja és betartatja a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat
 • részt vesz a bányaveszélyek megelőzésében, és a kialakult veszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, végrehajtásában
 • környezeti hatásokat vizsgál, gondoskodik a veszélyes anyagok, hulladék, környezettudatos kezeléséről, a -mentesítésről
 • munkaköri dokumentációt készít


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Közepesen nehéz fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • A munkavégzés részben szabad, természeti munkakörülmények között, részben irodában, tervek és dokumentációk között folyik.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Jellemző a nedves, nyirkos, párás, poros, füstös, gázokkal szennyezett légterű, zajos munkahelyen végzett munka.

Egészségügyi tényezők

 • Közepesen nehéz fizikai és szellemi munka egyaránt.
 • A munkavégzés részben szabad, természeti munkakörülmények között, részben irodában, tervek és dokumentációk között folyik.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség van, pl.: lakóhelytől távoli munkaterület, elemi higiénikus feltételek hiánya, kedvezőtlen közlekedési lehetőségek.
 • Jellemző a nedves, nyirkos, párás, poros, füstös, gázokkal szennyezett légterű, zajos munkahelyen végzett munka.

Pszichikai tényezők

 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel, stresszhatással járhat
 • a beosztott munkatársak irányítása nagy felelősséggel jár és vezetői attitűdöt feltételez
 • csapatmunka (folyamatos alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia)
 • higgadtság minden körülmények között, a krízishelyzetek önálló megoldása
 • szabályok szerinti munkavégzés, biztonsági előírások szigorú batartása és betartatása

Várható változások

 • A természeti károknak, illetve az ásványvagyon csökkenésének következményei gyakoriak a bányabezárások.
 • A jövőben viszont előtérbe kerülnek a kis kapacitású külfejtések, várhatóan erősödni fog a külszíni bányász szakma fontossága, ami a külszíni bányászati eszközök specializálódásával, korszerűsödésével is jár.
 • A bányászok munkájának megbecsülésének folyamatosan csökken, a szakirányú képzések megszűnnek, ami nem teszi vonzóvá ezt a pályát a fiatalok számára, ami előbb-utóbb szakemberhiányhoz vezet ezen a munkaterületen is.
 • Egyre inkább előtérbe kerül a szigorodó környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés, illetve a környezetvédelmi ismeretek alkalmazásának jelentősége.
 • A külfejtéses berendezések zaj – és porvédelme egyre hatékonyabb, az egyre nagyobb szállító járművek azonban tönkreteszik a közutakat.
 • Egyre kevesebb emberi erőforrásra lesz szükség a szakmában, fokozódik az automatizáltság, előretör az elektronika, informatika szerepe a különböző bányászati munkák során (például a bányabiztonságban is).
 • Előtérbe kerülnek a szakszervizek munkái a saját karbantartással szemben, illetve várható a kockázat-alapú karbantartási rendszer bevezetése, és a gépállapot-felügyelet elterjedése (érzékelő, figyelmeztető, beavatkozó elemek).
 • A külszíni bányászat jogszabályi környezete egyre bonyolultabbá válik, a bányászokkal szemben növekednek a szakmai elvárások, ugyanakkor munkakörülményeik is javulnak.
 • A munkabiztonsági feltételek szigorodnak, az ergonómiai feltételek javulása várható, az egészségi állapotromlás azonban továbbra is jellemző a bányászati munkaterületeken.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 70%
Végrehajtó 30%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bányafelmérő
 • Bányaipari aknász technikus
 • Érckutató (technikus)
 • Fluidumkitermelő technikus
 • Gázipari technikus
 • Geológiai technikus
 • Geológus-geofizikus technikus
 • Geotechnikus
 • Kőolaj- és gázfúró technikus
 • Kőzúzótechnikus
 • Külszíni bányaipari technikus
 • Mélyfúró technikus
 • Mélyművelési bányaipari technikus
 • Olajipari technikus