Ügyvéd

FEOR-kód 2615-00

Bemutatás

Törvényes eszközökkel és módon, megbízás vagy hatósági kirendelés alapján hozzásegíti ügyfelét jogai érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Jellemző tevékenységek

  • jogi képviselet ellátása büntető, polgári, munkajogi, közigazgatási és gazdasági ügyekben bírósági, hatósági eljárás során, vagy más személyek, szervezetek előtt;
  • az ügyfél részére jogi tanácsok és tájékoztatás adása, pénz és értéktárgy letéti kezelése;
  • beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése, okiratok ellenjegyzése;
  • gazdasági szervezetek jogi ügyeinek intézése, a szervezet belső törvényességi felügyeleti teendőinek ellátása;
  • hatósági kirendelés esetében bűnügyi védőként, pártfogó ügyvédként, eseti gondnokként, ügygondnokként történő eljárás;
  • közreműködés abban, hogy az ellenérdekű felek jogvitáikat megegyezés útján intézzék el;
  • közvetítői tevékenység, közbeszerzési-, békéltetői-, adótanácsadói és közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása, cég székhelyének biztosítása (székhelyszolgáltatás).

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

  • Bontóperes ügyvéd
  • Ügyvédjelölt