Ügyész

FEOR-kód 2612-00

Bemutatás

Gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet minden, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető cselekmény következetes üldözéséről, közreműködik az alkotmányosság védelmében és a jogszabályok érvényre juttatásában.

Jellemző tevékenységek

 • az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyi nyomozás lefolytatása, a bűnügyi nyomozások törvényességi felügyelete;
 • a törvényben meghatározott feltételek esetén vádemelés, a magánvád esetét kivéve a bíróság előtt a vád képviselete;
 • a büntetések, intézkedések, a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések végrehajtásának törvényességi felügyelete, és a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban való ügyészségi közreműködés;
 • bírói engedélyhez kötött és bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés végzése vagy végeztetése;
 • a peres és nem peres eljárásokban keresetindítás, eljárás kezdeményezése, illetve a törvényesség védelme;
 • a törvényben biztosított jogorvoslati jogok gyakorlása;
 • annak elősegítése, hogy a bíróságokon kívüli jogalkalmazói szervek, a társadalom valamennyi szervezete és az állampolgárok a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák;
 • a törvényességi kérelmek, panaszok, közérdekű bejelentések, ellenvetések elbírálása, az alá tartozó szervek működésének törvényességi felügyelete;
 • törvényességi felügyelet kifejtése a kormánynál alacsonyabb szintű közigazgatási szervek által kibocsátott jogszabályokra, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközeire, valamint e szervek egyéb, általános érvényű rendelkezéseire, továbbá e szervek jogalkalmazás körébe tartozó egyedi döntéseire, ennek keretében óvás emelése;
 • törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése érdekében felszólalás megfogalmazása, jövőbeni törvénysértés veszélye esetén figyelmeztetés benyújtása a szerv vezetőjének;
 • szabálysértési és rendészeti ügyekkel kapcsolatos ügyészi feladatok ellátása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Budapesti törvényességi felügyeleti ügyész
 • Büntető ügyész
 • Fellebbviteli főügyészségi ügyész
 • Helyi (városi, fővárosi kerületi) ügyészségi ügyész
 • Katonai fellebbviteli főügyészségi ügyész
 • Katonai főügyészségi ügyész
 • Katonai ügyész
 • Kerületi ügyész
 • Legfőbb ügyészségi ügyész
 • Megyei, fővárosi főügyészségi ügyész
 • Nyomozóhivatali ügyész
 • Területi katonai ügyészségi ügyész
 • Ügyészségi fogalmazó
 • Ügyészségi titkár
 • Városi ügyész