Bíró

FEOR-kód 2613-00

Bemutatás

Védi és biztosítja az alkotmányos rendet, a természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit, bünteti a bűncselekmények elkövetőit, elbírálja az elé utalt polgári, gazdasági, munkaügyi, büntető- és szabálysértési ügyeket, ellenőrzi a közigazgatási határozatok és végzések törvényességét.

Jellemző tevékenységek

 • polgári ügyek körében felmerült jogviták elbírálása, a tárgyalás (eljárás) előkészítése, az eljárást megindító iratok és mellékletek áttanulmányozása, a tárgyalás időpontjának kitűzése és a résztvevők megidézése, a bizonyítási eljárás lefolytatása, tárgyalás vezetése, a bírósági eljárást lezáró bírói határozat (ítélet, végzés) meghozatala, kihirdetése, írásba foglalása;
 • büntetőeljárás során a terhelt büntetőjogi felelősségéről való döntéshozatal;
 • első- és másodfokú, peres és nemperes eljárások lefolytatása;
 • döntés- és határozathozatal családjogi vitákban, munkaügyi vitákban, és azokban az egyéb ügyekben, amelyeket a törvény a hatáskörébe utal;
 • közigazgatási határozatok és végzések törvényességének felülvizsgálata peres és nemperes eljárásban;
 • a jogviták független, kizárólag jogszabályokon alapuló, részrehajlás nélküli, tisztességes bírósági eljárás keretében történő elbírálása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bírósági fogalmazó
 • Cégbíró
 • Fellebbviteli bíróság bírája
 • Fővárosi, megyei bírósági bíró
 • Helyi bírósági bíró
 • Katonai bíró
 • Kerületi bírósági fogalmazó
 • Közigazgatási bírósági fogalmazó
 • Legfelsőbb bíróság bírája
 • Munkaügyi bíró
 • Nemzetközi bíróság bírója