Jogász, jogtanácsos

FEOR-kód 2611-00

Bemutatás

A jog eszközével elősegíti az általa képviselt ügyfelek, szervezetek eredményes működését, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez.

Jellemző tevékenységek

 • a jogszabályi keretek között jogi képviselet ellátása, jogi tanács-, tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, a jogi munka megszervezésében való részvétel;
 • az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre a szervezet vezetőjének figyelemfelhívása, azok megszüntetése érdekében javaslat megtétele;
 • a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítése és végrehajtása;
 • szerződések megkötésének segítése, a szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítése, valamint a gazdálkodó szervezetek jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítése, jogi szempontból történő vizsgálata;
 • a jogi, illetve igazgatási munka megszervezése, irányítása, a szervezet belső szabályzatainak kidolgozása, a különböző munkaviszonnyal összefüggő ügyekben meghatalmazás alapján a szervezet dolgozói képviseletének ellátása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Adatvédelmi szakértő (jogi)
 • Bankjogász
 • Bírósági titkár
 • Biztosítási jogász
 • Családjogász
 • Informatikai jogász
 • Ingatlanjogász
 • Ipari jogász
 • Iskolajogász
 • Jogi főmunkatárs
 • Jogi referens
 • Jogi szakértő
 • Jogi szaktanácsadó
 • Kereskedelmi jogász
 • Munkajogász
 • Munkajogi szakértő
 • Munkajogi tanácsadó
 • Nemzetközi jogász
 • Polgári jogra szakosodott jogász
 • Szabadalmi ügyvivő
 • Szellemi tulajdonjoggal foglalkozó jogász
 • Vállalati adatvédelmi referens (jogi)
 • Vállalati jogász
 • Vállalati jogtanácsos