Jogi foglalkozások

FEOR-kód 261

Foglalkozások

2611 - Jogász, jogtanácsos

A jog eszközével elősegíti az általa képviselt ügyfelek, szervezetek eredményes működését, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez.

2612 - Ügyész

Gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet minden, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető cselekmény következetes üldözéséről, közreműködik az alkotmányosság védelmében és a jogszabályok érvényre juttatásában.

2613 - Bíró

Védi és biztosítja az alkotmányos rendet, a természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit, bünteti a bűncselekmények elkövetőit, elbírálja az elé utalt polgári, gazdasági, munkaügyi, büntető- és szabálysértési ügyeket, ellenőrzi a közigazgatási határozatok és végzések törvényességét.

2614 - Közjegyző

Közhitelességgel felruházva, a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújt.

2615 - Ügyvéd

Törvényes eszközökkel és módon, megbízás vagy hatósági kirendelés alapján hozzásegíti ügyfelét jogai érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez.

2619 - Egyéb jogi foglalkozású

Ide tartoznak a 261-es alcsoportból a máshová be nem sorolható jogi foglalkozásúak.

Keresés