Közjegyző

FEOR-kód 2614-00

Bemutatás

Közhitelességgel felruházva, a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújt.

Jellemző tevékenységek

  • hagyatéki és a külön jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb, nem peres eljárások intézése, közokiratok készítése, aláírási címpéldányok és másolatok hitelesítése, okiratok (végrendelet, tanúsítvány, bizonyítvány stb.) készítése és megőrzése, értéktárgyak megőrzése;
  • jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratok kiállítása, megőrzése;
  • a felek megbízásából pénz, értéktárgy és értékpapír átvétele, bizalmi megőrzése a jogosult részére történő átadás végett;
  • a felek segítése jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében, ennek érdekében jogi tanácsok adása;
  • a fél megbízásából közjegyzői képviselet ellátása cégbírósági, államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási és más hatósági eljárás során.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

  • Közjegyzőjelölt