Fizikus

FEOR-kód 2161-00

Bemutatás

Megfigyeli, leírja, és kísérletezés útján reprodukálja az anyagi világ jelenségeit, elméleti modelleket alkot, ellenőriz és az eredményeket az iparban, az egészségügyben vagy más területen alkalmazza. Kutatást végez az anyaggal, a térrel, az idővel, az energiával, az erővel, e fizikai jelenségek kölcsönhatásaival kapcsolatos fogalmak, elméletek és operatív módszerek kidolgozását és továbbfejlesztését végzi.

Jellemző tevékenységek

 • Alkalmazza a matematikai elméletket anyagi jelenségek leírására.
 • Meglakotja a jelenségek viszgálatához szükséges hipotéziseket.
 • Kidolgozza a számítógépes szimulációk struktúráait, folyamatábráit.
 • Elvégzi az elmleti modellek igazuolására szolgáló kísérleteket.
 • Leírja a megfigylet és modellezett jelenségeket, matematikai eszközök segítségével.
 • Megfigyelésket végez természeti körülmények között a modellezés megalapozására.
 • Eljárásokat dolgoz ki a részterületek, pl. mechanika, optika, villamosság, mágnesesség, magfizika területén kutatások folytatására.
 • Alkalmazza a kutatási eredményeket technikai hasznosítás céljára, pl az anyagtudományok, thermodinamikai, űrkutatás, stb területén.
 • Kidolgozza az alkalmazott tudományok, ol mérnöki tudományok számára az elméleti kutatások hasznosításának módszereit, ennek keretében részt vesz műszerek tervezésében, tesztelésben.
 • Megalapozza új mérnöki tudományterületek, pl. nanotechnológia eljárásait és alkalmazását.
 • Tudományos közleményeket készít kutatások és alkalmazási eredmények megismertetésére.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt munkatér. Tiszta környezet.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt munkatér. Tiszta környezet.

Várható változások

 • A fiatal tudósok hazai alkalmazására várhatóen, részben ténylegesen jelentős erőforrást biztosítanak.
 • A hazai alapkutatások ennek ellenére kiugróan nem emelkednek meg.
 • Az alkalmazott tudományok kiterjedése megelőzi az alapkutatásokét.
 • A bolognai rendszer lehetővé teszi a tanulmányok nemzetközi teljesítését.
 • Az űrkutatás és számos más alkalmazott tudományterület lehetőséget ad részfeladatok hazai megoldására a nemzetközi együttműködésben.
 • Több hazai egyetem kap európai kutatási központként való működésre lehetőséget.
 • A doktori képzésre a hazai lehetőségek is kedvezőek, de jó a külföldi ösztöndíj lehetőség is.
 • A csúcstechnológiák hatékony alkalmzása fokozza a termelő területek tudományos támogatási és ezzel foglalkoztatási igényét. Pl. üzemfizikus

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Atomfizikus
 • Elméleti fizikus
 • Kísérleti fizikus
 • Kutató fizikus
 • Lézerfizikus
 • Magfizikus
 • Matematikai fizikus
 • Plazmafizikus
 • Radiofizikus
 • Reaktorfizikus
 • Részecske fizikus
 • Sugárfizikus
 • Üzemfizikus