Csillagász

FEOR-kód 2162-00

Bemutatás

A matematika és a fizika alapelveinek alkalmazásával a naprendszerről, a bolygókról, a csillagokról és a galaxisokról nyer új információkat, bővíti ismereteinket a világegyetem kialakulásáról, fejlődéséről, jelenlegi állapotáról, illetve a légi és a tengeri navigáció számára adatbázisokat állít össze.

Jellemző tevékenységek

 • Elméleti, tudományos, matematikai modellek alkotása és elemzése, a világegyetem működési szabályszerűségeinek vizsgálata
 • Égitestek és csillagászati jelenségek megfigyelése, követése, elemzése, magyarázata
 • A naprendszer, a csillagok, a csillagrendszerek, a csillagközi anyagok, a pulzárok tulajdonságainak, jellegzetességeinek meghatározása
 • Tudományos közlemények készítése, szakmai fórumokon való részvétel
 • Gyakorlati alkalmazás számára hasznosítható táblázatok, számítások készítése pl. légi vagy tengeri navigáció számára


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik
 • Könnyű, ülő, irodai munka.
 • Esetenként égitestek, jelenségek megfigyelésére szabadban is sor kerülhet

Egészségügyi tényezők

 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik
 • Könnyű, ülő, irodai munka.
 • Esetenként égitestek, jelenségek megfigyelésére szabadban is sor kerülhet

Pszichikai tényezők

 • A megfigyelések egy részére a szokásos munkaidőn túl pl. éjszaka kerül sor.
 • Kutatási programok során fokozott időnyomás hatására erős stressz léphet fel.

Várható változások

 • Korszerű technológiák alkalmazása
 • Mérő- és kutatási eszközök fejlesztése
 • Korszerű technológiák alkalmazása
 • Ismeretterjesztő tevékenység végzése, oktatás
 • Környezetvédelmi erőfeszítéseket, fejlesztéseket támogató megfigyelések végzése a világűrben elhelyezett eszközök adatainak elemzése, folyamatok modellezése révén

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Asztrofizikus
 • Csillagász
 • Kozmológus
 • Napfizikus