Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású

FEOR-kód 2167-00

Bemutatás

Élő szervezetek és ezek egymás közötti, illetve a környezettel szembeni kölcsönhatásainak tanulmányozásával foglalkozik, és az így szerzett ismereteket alkalmazza humán-egészségügyi és környezeti problémák megoldására, különféle területeken, többek között a botanika, zoológia, ökológia, tengerbiológia, genetika, immunológia, farmakológia, toxikológia, fiziológia, bakteriológia és virológia területén dolgozik.

Jellemző tevékenységek

 • laboratóriumi és helyszíni kísérletek végzése az élő szervezetekről felhalmozott tudományos ismeretek bővítésére; új információk feltárására; problémák megoldására többek között a környezetvédelem, mezőgazdaság és egészségügy területén, valamint a gyógyszerészetben, mezőgazdaságban és környezetvédelemben felhasználható új termékek, eljárások és módszerek kidolgozására;
 • kísérletek és tesztek kidolgozása, végrehajtása;
 • emberi, állati, rovar- és növényi mintapéldányok és adatok gyűjtése, és azok eredetének, fejlődésének, kémiai és fizikai tulajdonságainak, szerkezetének, összetételének, élet- és szaporodási folyamatainak tanulmányozása;
 • élő szervezetek tanulmányozása különféle speciális műszerek, technológiák és módszerek, többek között elektronmikroszkóp, telemetria, globális helyzetjelző rendszerek, biotechnológia, műholdas képalkotás, géntechnológia, digitális képelemzés, polimeráz láncreakció és számítógépes modellezés segítségével;
 • élő szervezetek meghatározása, osztályozása, és figyelése, a velük kapcsolatos adatbázisok karbantartása;
 • tudományos dolgozatok, jelentések és az új tudományos felfedezések publikálása szakfolyóiratokban, vagy konferenciákon történő előadása;
 • környezeti hatástanulmányok tervezése és végrehajtása a természetes vagy emberi tényezők okozta változások feltárására;
 • tanácsadás kormányoknak, szervezeteknek és vállalkozásoknak többek között a természetvédelmet, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást az éghajlatváltozás és környezetszennyezés hatásait illetően.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Agrárökológus
 • Bakteriológus
 • Biometrikus
 • Biotechnológus kutató
 • Botanikus
 • Citogenetikus
 • Citológus
 • Élelmiszermikrobiológus
 • Embriológus
 • Entomológus
 • Etológus
 • Fiziológus
 • Genetikus
 • Génkutató
 • Génsebész
 • Génterápia-kutató
 • Halbiológus
 • Hidróbiológus
 • Humánbiológus
 • Humánökológus
 • Immunológus
 • Járványügyi és klinikai bakteriológus
 • Kutató biológus
 • Mikrobiológus
 • Molekuláris biológus
 • Neurobiológus
 • Ornitológus
 • Ökológus
 • Paleontológus
 • Sugárbiológus
 • Tájökológus
 • Talajmikrobiológus
 • Tengerbiológus