Meteorológus

FEOR-kód 2163-00

Bemutatás

Időjárási, éghajlati és más légköri jelenségekkel és folyamatokkal kapcsolatos megfigyeléseket, kutatásokat végez, az atmoszféra eseményeinek fizikai törvényszerűségeit vizsgálja, időjárási előrejelzéseket és veszélyjelzéseket készít, tájékoztatja a légi közlekedést, a vízügyi szerveket, az időjárás-érzékeny ipari üzemeket, a mezőgazdaságot, valamint a lakosságot, meteorológiai információkkal segíti az ipari (vegyi, nukleáris) katasztrófák elhárítását.

Jellemző tevékenységek

 • Elemzi a mérőállomások, radarok, műholdfelvételek adatait.
 • Vizsgálja a levegő mozgását, hőmérsékletét, nedvességtartalmát, a felhő- és csapadékképződést, napsugárzást.
 • Időjárási és éghajlati modelleket dolgoz ki, kutatásokat végez.
 • Tájékoztatja a légi közlekedést, hajózást, mezőgazdaságot és a közvéleményt a várható folyamatokról.
 • Közreműködik a környezetvédelemben. elemzi az emberi tevékenység hatását a természeti rendszerekre (pl. klímakutatás, üvegházhatás vizsgálat, levegőszennyezés).
 • Meteorológiai mérőhálózatok tervezésében, gondozásában, mérőműszerek fejlesztésében, hitelesítésében, karbantartásában vesz részt.
 • Számítógépes adatbázisokhoz tartalmat szolgáltat, környezeti modellek építésében közreműködik
 • Vizsgálati eredményeit tudományos konferenciák, szakmai közösség előtt bemutatja.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik
 • Könnyű, ülő, irodai munka.

Egészségügyi tényezők

 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik
 • Könnyű, ülő, irodai munka.

Pszichikai tényezők

 • A megfigyelések egy részére a szokásos munkaidőn túl, ügyeleti rendszerben pl. éjszaka kerül sor.
 • Kutatási programok során fokozott időnyomás hatására erős stressz léphet fel.

Várható változások

 • Korszerű technológiák alkalmazása
 • Mérő- és kutatási eszközök fejlesztése
 • Korszerű technológiák alkalmazása
 • Környezetvédelmi erőfeszítéseket, fejlesztéseket támogató megfigyelések végzése a világűrben elhelyezett eszközök adatainak elemzése, folyamatok modellezése révén
 • A területen a szakmai verseny erősödése várható az érdeklődők számának növekedése miatt. Előnyben a PhD végzettésgű, jelentős szakmai gyakorlattal, külföldi tapasztalattal rendelkező szakemberek lehetnek.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Agrármeteorológus
 • Biometeorológus
 • Előrejelző meteorológus
 • Felhőfizikai és időjárás-módosítási kutató
 • Hidrometeorológus
 • Időjárás-előrejelző
 • Katonai meteorológus
 • Klimatológus
 • Közlekedésmeteorológus
 • Légkörfizikus
 • Légköri elektromosság kutató
 • Légköri radioaktivitás-kutató
 • Légköri sugárzás- és ózonkutató
 • Levegőkémiai és légszennyeződés-terjedési kutató-fejlesztő
 • Levegőkémiai mérő és elemző szakember
 • Levegőkörnyezet-elemző meteorológus
 • Magaslégköri kutató (aerológus)
 • Média-meteorológus
 • Meteorológiai észlelő
 • Meteorológus
 • Műhold-meteorológiai kutató
 • Nap- és szélenergia kutató
 • Numerikus modell-fejlesztő meteorológus
 • Orvos-meteorológus
 • Radar- és felszíni távérzékelési meteorológus
 • Repülés meteorológus
 • Szinoptikus (meteorológus)