Erdő- és természetvédelmi mérnök

FEOR-kód 2132-00

Bemutatás

Az erdőgazdálkodással és természetvédelemmel összefüggő szakmai feladatokra vonatkozóan elméleteket és termelési eljárásokat dolgoz ki, valamint tervezi, szervezi és ellenőrzi a szakmai feladatokat.

Jellemző tevékenységek

 • növeli az erdőterületeket, az élőfakészletet
 • tervezi és szervezi a fakitermelést, erdősítést, telepítést, vadgazdálkodást, közjóléti szolgáltatást
 • vizsgálja a talaj jellemzőinek használhatóságát és termőképességét
 • tervezi és szervezi az erdei melléktermékek gyártását
 • megszervezi a vadon élő állat- és növényvilág megfigyelését, általános védelmét
 • segíti a természeti értékek feltárását, védetté nyilvánítását
 • biztosítja a nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek védelmét és fokozott ellenőrzését
 • vizsgálja az ásványtársulások, ősmaradványok vélt lelőhelyeit
 • kutatja az élővilág védelmének fejlesztési lehetőségeit
 • új vagy továbbfejlesztett módszereket dolgoz ki


Körülmények

Munkakörnyezet

 • főleg külsö helyszínen dolgozik, de irodai feladatai is vannak
 • gyakori a helyváltoztatással járó, szabadban végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • főleg külsö helyszínen dolgozik, de irodai feladatai is vannak
 • gyakori a helyváltoztatással járó, szabadban végzett munka

Pszichikai tényezők

 • jó tűrőképességet igényel
 • jó kapcsolatépítő és együttműködési készséget igényel

Várható változások

 • Várható a számítástechnikai módszerek, GPS elterjedése, fejlődése.
 • Az erdő és vadállomány tulajdoni stuktúrájában változás várható a privatizáció miatt.
 • Új növényi fajok, új állati fajták fognak megjelenni.
 • Várhatóan nő az erdő közjóléti szerepe.
 • Növekednek a környezetvédelmi kockázatok.
 • Változások várhatóak a jogi környezet és szabályozás területén.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Erdészeti kutató, mérnök
 • Erdészeti szakértő, mérnök
 • Erdő- és természetvédelmi mérnök
 • Erdő- és vadgazda mérnök
 • Erdőfelügyelő, mérnök
 • Erdőgazdálkodási kutató, mérnök
 • Erdőgazdasági szakértő, mérnök
 • Erdőgondnok, mérnök
 • Erdőmérnök, erdészeti tanácsadó
 • Erdőrendező, mérnök
 • Erdőtervező, mérnök
 • Képesített erdész, mérnök
 • Regionális vadállomány-kezelési tanácsadó
 • Táj- és környezetvédelmi tervező szakmérnök
 • Természetvédelmi előadó (önkormányzati)
 • Természetvédelmi felügyelő
 • Területrendezési erdőfelügyelő, mérnök
 • Vadállomány-felügyelő mérnök
 • Vadállomány-kezelési tanácsadó mérnök
 • Vadállomány-kezelő, mérnök
 • Vadállomány-tanácsadó
 • Vadászati felügyelő, mérnök
 • Vadászati szakfelügyelő, mérnök
 • Vadászati tanácsadó, mérnök
 • Vadgazdálkodási mérnök
 • Vadgazdamérnök
 • Vadtartási tanácsadó, mérnök