Környezetvédelmi technikus

FEOR-kód 3134-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.

Jellemző tevékenységek

 • az üzemekben ellenőrzi a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védő, a szennyvíz megtisztítását biztosító berendezéseket, a veszélyes hulladékok megsemmisítését és a sugárvédelmet;
 • feltárja a technológia szennyező forrásait;
 • mennyiségileg felméri, és analitikai vizsgálatnak veti alá a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat;
 • rögzíti és értékeli a mérési eredményeket;
 • kezeli a hulladékokat, intézkedik tárolásukról, szállításukról, ártalmatlanításukról;
 • minőségellenőrzési területen környezetvédelmi elemzői, ellenőri feladatokat lát el;
 • közreműködik a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában;
 • kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;
 • üzemi megbízotti területen közreműködik a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítja a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról;
 • szakhatósági területen kivizsgálja a bejelentéseket.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Élelmiszer-ipari környezetvédelmi technikus
 • Emissziómérő technikus (környezetvédelem)
 • Energetikai környezetvédő technikus
 • Erdészeti környezetvédő szaktechnikus
 • Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus
 • Geológiai környezetvédelmi technikus
 • Gépészeti környezetvédelmi technikus
 • Hulladékkezelő technikus
 • Környezet- és vízgazdálkodási technikus
 • Környezet-ellenőrző laboráns
 • Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
 • Környezetvédelmi méréstechnikus
 • Környezetvédelmi szaktechnikus
 • Közlekedésépítő környezetvédő technikus
 • Levegőtisztasági felügyelő
 • Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus
 • Munkakörnyezeti felügyelő
 • Szennyvízlaboráns
 • Települési környezetvédelmi technikus
 • Vegyipari környezetvédelmi technikus
 • Víz és környezetvédelmi technológus
 • Víz és légtérvizsgáló laboráns
 • Vízminőségvizsgáló laboráns
 • Zajtechnikus