Környezetfelmérő, -tanácsadó

FEOR-kód 2168-00

Bemutatás

Az emberi tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatásait tanulmányozza és értékeli, méri többek között a levegő-, víz- és zajszennyezést, a talajszennyezést, az éghajlatváltozást, a mérgező hulladékot és a természeti erőforrások kimerülését és pusztulását, továbbá a megelőzés összetett feladatait végzi, környzetbarát technológiát dolgoz ki, irányítja a környzetkárosító hatások megelőzésének, mérséklésének folyamatát.

Jellemző tevékenységek

 • kutatások és kísérletek végzése, minták gyűjtése, helyszíni és laboratóriumi elemzések végése a környezeti problémák forrásainak feltárására, és javaslattétel a környezeti problémák hatásainak megelőzésére, csökkentésére és helyreállítására szolgáló módszereket illetően;
 • a lehetséges vagy tervezett tevékenységek, projektek és fejlesztések környezetre gyakorolt valószínűsíthető hatásainak felmérése, és javaslattétel a fejlesztések folytatására vagy leállítására vonatkozóan;
 • a környezetgazdálkodási rendszerek bevezetésének kidolgozása és összehangolása annak érdekében, hogy a különféle szervezetek felmérhessék, ellenőrizhessék és szabályozhassák tevékenységeik, termékeik és szolgáltatásaik környezetre gyakorolt hatásait;
 • vizsgálatok végzése a meglévő tevékenységek, folyamatok, hulladékok, zajok és anyagok környezetre gyakorolt hatásainak értékelésére;
 • az egyes szervezetek kormányzati és belső környezetvédelmi szabályai és iránymutatásai betartásának felmérése, a szabálysértések feltárása és a megfelelő kiigazító intézkedések meghatározása;
 • szakmai tanácsadás és támogató szolgáltatások nyújtása különféle szervezetek számára arról, hogyan célszerű eljárniuk környezetvédelmi problémáikkal kapcsolatban a környezeti károsodások és a pénzügyi veszteség csökkentése érdekében;
 • természetvédelmi tervek kidolgozása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Hulladékgazdálkodási felügyelő, mérnök
 • Klímareferens
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök
 • Környezetvédelmi hatásvizsgáló mérnök
 • Környezetvédelmi kutatómérnök
 • Környezetvédelmi mérnök
 • Környezetvédelmi referens
 • Környezetvédelmi tanácsadó, mérnök
 • Levegőtisztaság-védelmi mérnök
 • Meliorációs szakértő, mérnök
 • Meliorációs üzemmérnök
 • Tájvédelmi körzet mérnök
 • Természetvédelmi programvezető, mérnök