Fa- és könnyűipari mérnök

FEOR-kód 2114-00

Bemutatás

A fa- és könnyűipari termékgyártás területén (textil-, bőr-, cipő, szőrme, papír-, nyomdaipari termékek) üzemeltetési, gazdálkodási, minőségbiztosítási, gyártmányfejlesztési feladatokat lát el, programokat dolgoz ki a különféle gyártási tevékenység összehangolására, felméri a költséghatékonyságot és biztonságot.

Jellemző tevékenységek

 • felügyeli az alapanyagok beszállítását és feldolgozását
 • gyártástechnológiákat és gyártmányokat tervez
 • értelmezi és elősegíti a minőség ellenőrzésére és fenntartására vonatkozó műszaki előírások és ajánlások alkalmazását
 • meghatározza a rendelkezésre álló berendezések elrendezésének és rendszerbe illesztésének módját a gyártási folyamatban
 • gondoskodik az üzemzavarok, minőségi problémák okának kivizsgálásáról és mielőbbi megszüntetéséről
 • irányítja a karbantartási és javítási munkálatokat
 • a beruházási költségeket kalkulálja, költségtervet vagy árajánlatot készít
 • együttműködik más szakterületeken dolgozó mérnökökkel, a gyártásban közreműködő technikusokkal, szakmunkásokkal
 • szervezi az innovációs tevékenységet, részt vesz a fejlesztések kidolgozásában
 • irányítja és végzi a gyártás-előkészítést, termékeket tervez
 • a termelési folyamatokat tervezi és szervezi
 • munkahelyi mérési programokat dolgoz ki, továbbá elvégzi a munka-minták elemzését a munkaerő kihasználásával kapcsolatos szabványok kidolgozása érdekében
 • elvégzi a a munkaerő-kihasználásnak, a létesítmények elrendezésének, a működésre vonatkozó adatoknak és a termelési ütemtervek és költségeknek az elemzését a munkaerő és a berendezések optimális kihasználtságának megtervezése céljából
 • termelési követelményeket dolgoz ki
 • a műszaki alapelveknek és biztonsági szabályoknak megfelelő szabványokat és előírásokat dolgoz ki (a helyszíni szerelésre, a minőségellenőrzésre, tesztelésre, ellenőrzésre és karbantartásra vonatkozóan)
 • meghatározza az anyagok, berendezések, vezetékrendszerek, az anyagáramlás, valamint az üzemek és rendszerek optimális teljesítményét és elrendezését
 • könnyűipari üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó terveket készít
 • jelentéseket, költségbecsléseket, pályázatokat, árajánlatokat és tendereket állít össze (illetve közreműködik az összeállításukban), szerződéseket fogalmaz
 • átadás előtt ellenőrzi a biztonsági előírások teljesülését
 • folyamatosan nyomon követi a jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki szabályozók változását


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban két vagy három műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • A közvetlen munkakörnyezetnek a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban két vagy három műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • A közvetlen munkakörnyezetnek a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a mérnöki munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a technikusok, szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • szoros együttműködést kíván a tevékenység belső munkatársakkal, külső partnerekkel
 • nagy felelősséggel jár a mérnöki munka

Várható változások

 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság.
 • Az egyetemes tervezés (mindenki számára akadálymentesen használható) elveit kell követni a mérnöki munkában.
 • A globalizáció miatt a hazai könnyűipar szinte teljesen megszűnt.
 • A szakma presztizse a feldolgozóipar hanyatlása miatt gyengült.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bőripari üzemmérnök
 • Bútortervező faipari üzemmérnök
 • Bútortervező mérnök
 • Cellulóz- és papíripari mérnök
 • Cipőtervezőmérnök
 • Csomagolásfejlesztő mérnök
 • Csomagolástechnológiai mérnök
 • Fa-és könnyűipari termelésirányító mérnök
 • Faipari mérnök
 • Faipari üzemmérnök
 • Nyomdaipari gyártás-előkészítő üzemmérnök
 • Nyomdaipari üzemmérnök
 • Papíripari üzemmérnök
 • Ruhaipari mérnök
 • Ruhaipari modellező mérnök
 • Textilipari fejlesztési üzemmérnök
 • Textilipari üzemmérnök
 • Textilmérnök
 • Üveg- és agyagipari mérnök