Egyéb mérnökök

FEOR-kód 213

Foglalkozások

2131 - Mezőgazdasági mérnök

Mezőgazdasági termeléssel (növénytermelés, állattenyésztés) kapcsolatosan termelési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz, valamint tervezi, szervezi és ellenőrzi a szakmai feladatokat.

2132 - Erdő- és természetvédelmi mérnök

Az erdőgazdálkodással és természetvédelemmel összefüggő szakmai feladatokra vonatkozóan elméleteket és termelési eljárásokat dolgoz ki, valamint tervezi, szervezi és ellenőrzi a szakmai feladatokat.

2133 - Táj- és kertépítészmérnök

A táj, a települési környezet, a zöld felületek, a parkok és a kertek rendezésének, tervezésének, fejlesztésének, a környezetminőség javításának építési, kivitelezési, fenntartási, üzemeltetési és értékvédelmi feladatait végzi.

2134 - Település- és közlekedéstervező mérnök

Vasúti, közúti, vízi és légi személy-, illetve áruszállítás területén alkalmazott közlekedési rendszerek létesítésével, üzemeltetésével és fejlesztésével, valamint a közlekedési rendszerek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával és javításával foglalkozik, a települési földhasználat szabályozását végzi, stratégiát készít, kutatásokat folytat és tanácsot ad.

2135 - Földmérő és térinformatikus

A Föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági felmérésével, helyük meghatározásával és ábrázolásával foglalkozik. Mérőszalag, kitűzőrúd, szintezőműszerek, teodolit, tachiméter, mérőállomás, műholdas helymeghatározó műszerek és más, a földmérésben és a térképészetben használt eszköz segítségével felméri a terepen található alakzatokat, elkészíti ezek digitális és grafikus térképeit és egyéb képi ábrázolásait.

2136 - Grafikus és multimédia-tervező

Elkészíti a szakmai feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt anyagból és technikával kivitelezi a végleges, többnyire nyomdailag sokszorosított vagy multimediás vizuális alkotásokat. A kor követelményeinek megfelelő technológiákat ismeri és használja.

2137 - Minőségbiztosítási mérnök

Kialakítja egy termelő és/vagy szolgáltató vállalat minőségbiztosítási rendszerét, a rendszert szakszerűen működteti, ellenőrzi és felügyeli, részt vesz az elemzésben és a folyamatos fejlesztésben.

2139 - Egyéb, máshova nem sorolható mérnök

Ide tartoznak a 211-213-as alcsoportból a máshová be nem sorolható mérnökök.

Keresés