Kémikus

FEOR-kód 2164-00

Bemutatás

Kémiai, biokémiai, biofizikai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez, új anyagokat, vegyületeket és eljárásokat dolgoz ki, minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves, szervetlen, általános biokémia, fizikai-kémia, biofizika és más kémiai területen, illetve a kémia határterületeivel összefüggésben.

Jellemző tevékenységek

 • szerves és szervetlen vegyületek összetételével, tulajdonságaival, átalakulásával, szintézisével és a kémiai reakciók mechanizmusával kapcsolatos kutatások végzése;
 • ipari, mezőgazdasági, kozmetikai, gyógyászati és egyéb célokra anyagok és eljárások kidolgozása és továbbfejlesztése;
 • nyersanyagok, félkész és késztermékek minőség-ellenőrzésére, analitikus programok összeállítása;
 • mintavételi, adatgyűjtési és -elemző programok lebonyolítása a környezetben található mérgező anyagok meghatározása és számszerűsítése céljából;
 • részvétel interdiszciplináris kutatási és fejlesztési projektekben vegyészmérnökökkel, biológusokkal, mikrobiológusokkal, agronómusokkal, geológusokkal és egyéb szakemberekkel együttműködésben;
 • mikroorganizmusok felhasználásával új vegyületek létrehozása különféle anyagokból;
 • az anyagok erősítésére vagy keverésére szolgáló módszerek kidolgozása, illetve új anyagok kifejlesztése;
 • a természetben fellelhető anyagok másolása és szintetizálása, új, mesterséges anyagok létrehozása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Analitikus kémikus
 • Biokémikus
 • Élelmiszer kémikus
 • Élelmiszeranalitikus (vegyész)
 • Farmakológus
 • Felületi réteg kémikus
 • Folyamatkémikus
 • Kórházi kémikus
 • Molekulaszerkezet kutató
 • Szerveskémikus
 • Szervetlenkémikus
 • Terep- és iszapvegyész
 • Vegyész
 • Vegyészanalitikus
 • Vegyi analitikus