Általános egészségügyi asszisztens

FEOR-kód 3321-00

Bemutatás

Orvosi és egyéb egészségügyi szakember felügyelete, irányítása mellett asszisztensi feladatokat lát el, egészségügyi vizsgálatoknál és beavatkozásoknál asszisztál, adminisztrál, a betegek tájékoztatását végzi.

Jellemző tevékenységek

 • biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit, betartja a munkavégzés általános és speciális feladatait, sterilizál, fertőtlenít, igyekszik megelőzni a fertőzéseket
 • előkészíti a beteget a vizsgálatra, megfigyeli a beteget, felismeri a tüneteket, vérnyomást mér, pulzust és légzést vizsgál, testhőmérsékletet mér
 • közreműködik a diagnosztizálás, monitorozási feladatok elvégzésében, előkészíti a beteget és a helyszínt
 • mintát vesz és a vizsgálati anyagot laboratóriumba küldi
 • gyorstesztet végez (vér, vizelet, koleszterin, vércukor)
 • az orvos utasítására beavatkozik (gyógyszert és injekciót ad, sebet kezel és kötöz)
 • asszisztál az orvos tevékenységéhez
 • informálja a beteget, az orvos és a munkatársakat, hiteles és etikus kommunikációt folytat idegen nyelven is
 • szükség esetén riaszt
 • adminisztrációt végez, dokumentálja a munkát, elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít és tárol
 • foglalkozik a beteg és a család mentálhigiéniájával
 • életveszély, baleset , sérülés esetén első ellátást, elsősegélynyújtást végez, intézkedik (pl.: mentőt hív)
 • egészségmegőrzési, egészségfejlesztési, egészségnevelési, prevenciós feladatokat lát el, előadást tart, tájékoztatja a beteget és hozzátartozóit
 • fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt
 • tanulót oktat, kapcsolatot tart az oktatásszervezőkkel
 • szükség esetén az ápolási igazgató utasítására köteles ellátni bármely fekvőbeteg-ellátó osztályon/részlegen, illetve szakrendelőben teljeskörű helyettesítési feladatokat.
 • betartja az etikai, titoktartási és adatvédelmi szabályokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • rendelőben, jellemzően zárt térben végzett munka
 • alapvetően fontos követelmény a higiénia
 • könnyű munkát kell végeznie rendszerint ülve
 • többműszakos, váltakozó munkarendben dolgozik, előfordul a hétvégi munkavégzés, a napi 12 órás munkaidő

Egészségügyi tényezők

 • rendelőben, jellemzően zárt térben végzett munka
 • alapvetően fontos követelmény a higiénia
 • könnyű munkát kell végeznie rendszerint ülve
 • többműszakos, váltakozó munkarendben dolgozik, előfordul a hétvégi munkavégzés, a napi 12 órás munkaidő

Pszichikai tényezők

 • fontos a pacienssel szembeni empatikus viselkedés
 • gyakori az érzelmi megterhelés, ami elsősorban mentális felkészültséget igényel
 • gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt
 • bizonyos munkahelyeken változó és vagy hétvégi munkarendhez való igazodás
 • Pontosság, monotóniatűrési szükséglet és a munka módszerességi igénye mentális terhelést jelent.
 • az elhúzódó kezelések sok türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényelnek

Várható változások

 • A szakma iránti keresletet elsősorban a kórházi állomány csökkentése, és a felerősödő, illetve csituló egészségügyi reform befolyásolja.
 • A létszámcsökkenés ellenére a szakma iránti kereslet növekedni fog, mert a létszámcsökkentés és a szakma technikai követelményei kiszorították az intézményekből a nyugdíjas, illetve a nyugdíj közeli munkavállalókat.
 • A szaporodó magánintézményekben növekszik az igény az ilyen típusú képzett munkaerő iránt, a biztosítókkal, a pénztárakkal való kapcsolat és a megfelelő betegirányítás, szervezés miatt.
 • Ennek a munkának a tartalma gyakran változik, gyorsan kell igazodni a gyors technikai változásokhoz és szakmai fejlesztésekhez.
 • A helyettesítés, más szakmák ismerete elvárás.
 • Az idegen nyelvtudás itt is egyre inkább előtérbe kerül.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Aneszteziológiai szakasszisztens
 • Audiológiai asszisztens
 • Bőrgyógyászati asszisztens
 • Foglalkozás-egészségügyi asszisztens
 • Fül-orr-gége szakasszisztens
 • Gyermek-intenzívterápiás-szakasszisztens
 • Gyermekorvosi asszisztens
 • Gyermeksebészeti asszisztens
 • Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens
 • Hallásvizsgáló asszisztens
 • Háziorvosi asszisztens
 • Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens
 • Hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens
 • Humángenetikai szakasszisztens
 • Intenzív-osztályos szakasszisztens
 • Munkaalkalmassági vizsgálatot végző szakasszisztens
 • Műtéti asszisztens
 • Műtős szakasszisztens
 • Nőgyógyászati asszisztens
 • Orvosi rendelő asszisztense
 • Pszichológiai asszisztens
 • Pulmonológus-allergológus asszisztens
 • Rehabilitációs asszisztens
 • Sebészeti asszisztens
 • Szakasszisztens (orvosi)
 • Szemészeti asszisztens
 • Szemészeti szakasszisztens
 • Traumatológia szakasszisztens
 • Tüdőgondozói asszisztens
 • Újszülött- csecsemő- és gyermekápoló asszisztens
 • Urológiai asszisztens