Orvosi laboratóriumi asszisztens

FEOR-kód 3324-00

Bemutatás

Az emberi testnedv- és szövetminták vizsgálatát végzi.

Jellemző tevékenységek

 • Biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit, betartja a munkavégzés általános és speciális feladatait, sterilizál, fertőtlenít, igyekszik megelőzni a fertőzéseket.
 • Mintát vesz, vagy irányítja az az önálló mintavételt.
 • Biztosítja az elemzéshez szükséges technikai feltételeket (steril tűk, kémcsövek, lombikok, mintatároló edények, tárgylemezek, a vizsgálathoz szükséges anyagok – pl.: reagensek, műszerek).
 • A mintát a megadott szempontok szerinti elemzi.
 • Az elemzés eredményeit számítógépen dokumentálja.
 • Kiadja vagy továbbítja a leletet.
 • Leggyakrabban: hematológiai (vér) vizsgálatot, vizeletvizsgálatot, székletvizsgálatot, gyomor- és bélnedvek kémiai vizsgálatát, szövetvizsgálatot, egyéb mikrobiológiai vizsgálatot végez.
 • Műszeres méréstechnikai műveleteket végez
 • Kémiai vizsgálatokat végez
 • Transzfuziológiai és hematológiai vizsgálatokat végez
 • Mikrobiológiai vizsgálatokat végez
 • Humángenetikai vizsgálatokat végez
 • Szükség esetén riaszt.
 • Informálja a beteget, az orvost és a munkatársakat, hiteles és etikus kommunikációt folytat.
 • Elvégzi az eszközök és anyagok utánpótlását, a meghibásodott berendezések javíttatja.
 • Életveszély, baleset , sérülés esetén első ellátást, elsősegélynyújtást végez, intézkedik (pl.: mentőt hív)
 • Fejleszti tudását, továbbképzéseken, tréningen vesz részt, speciális anyagismerettel, illetve szükség esetén biztonságtechnikai ismeretekkel rendelkezik.
 • Szükség esetén asszisztál az orvos tevékenységéhez.
 • Mivel veszélyes anyagokkal dolgozik, így az elemzés során kötelezően védőeszközöket (gumikesztyű, védőköpeny, védőszemüveg, orvosi maszk) visel.
 • Minőségbiztosítási és dokumentációs feladatokat lát el
 • Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait
 • Adatvédelmi szabályokat betartja
 • Fejleszti tudását és készségeit
 • Publikál, prezentációt készít
 • Kutatómunkában részt vesz
 • Rehabilitációs teamben közreműködik


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Álló testhelyzetben-, zárt térben-, kézi- és gépi eszközökkel végzett asszisztensi munka

Egészségügyi tényezők

 • Álló testhelyzetben-, zárt térben-, kézi- és gépi eszközökkel végzett asszisztensi munka

Pszichikai tényezők

 • A lelki megterhelés abból adódik, hogy a munkájuk gyakran megosztott (tehát párhuzamosan több tevékenységet is végeznek).
 • Mindemellett a diagnosztika területén nem szabad a legkisebb hibát sem elkövetniük, mert az akár emberi életekbe kerülhet.
 • A figyelemkoncentráció, a figyelemmegosztás, a precizitás, az állóképesség alapkövetelmény, mindez pszichikai megterhelést okoz.
 • Az együttműködésre való készség az orvosi diagnosztika területén kimondottan fontos készség, hiszen csak egymás munkáját támogatva lehet eredményes tevékenységet folytatni a kliensek gyógyulása érdekében.

Várható változások

 • A szakmai iránti keresletet két tényező erőteljesen meghatározza: egyrészt a magyar lakosság egészségügyi állapota és az ezzel összefüggő egészségügyi politika, másrészt a fogyasztóvédelem.
 • A fogyasztói piacon folyamatosan növekvő termékbőség és az egyre nagyobb volumenű külpiaci forgalom a fogyasztási cikkek rendszeres ellenőrzését követeli meg. Ennek fontos részét képezi a romlandó áruk laboratóriumokban végzett diagnosztikai bevizsgálásai.
 • A szigorú fogyasztóvédelem az EU egyik legfontosabb alapelve, így ezen a területen egyre több diagnosztikai szakemberre lesz szükség.
 • A lakossági szűrővizsgálatok száma ennek megfelelően évről évre növekszik, így ezen a területen is egyre emelkedik a képzett szakemberek iránti igény.
 • Gyakori, hogy a tevékenységeket egymással párhuzamosan kell végezni, ezért a megosztott figyelem fontos részét képezi ennek a hivatásnak.
 • Gyakori a közfinanszírozású intézményekből a magán-egészségügyi-, kutatói szervezetekbe való áramlás.
 • Az (orvosi) diagnosztika folyamatosan fejlődik, így az asszisztenseknek is fel kell készülniük az élethossziglan való tanulásra.
 • A technológiai változásoknak, az új anyagok-, eszközök megjelenésnek/fejlődésnek függvényében állandóan fejleszteni kell az ismereteket.
 • Jelenleg is, illetve a közeljövőben fokozottabban érvényesülő igény az asszisztensekkel szemben: alapfokú angol és/vagy német beszéd- és íráskészség (a külföldi szakirodalmak megismeréséhez).
 • A karrier gyakran nem a szervezet hierarchiájában való emelkedéssel, hanem az anyagi megbecsülés növekedésével mutatható ki. A nagyobb egészségügyi intézményekben az asszisztensek általában nem töltenek bevezető pozíciót.
 • A külföldön elérhető magasabb keresetek húzó hatása jelentős mértékű migrációval jár együtt, amely itthon munkaerőhiányban jelentkezik.
 • Az orvosdiagnosztikai laborasszisztensek hiánya miatt egyre gyakoribbá válik az egy műszakos munkarend mellett a két műszak vállalásának követelménye.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 60%
Személyközpontú 40%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Citológiai szakasszisztens
 • Klinikai laboratóriumi asszisztens
 • Kórszövettani, szövettani szakasszisztens
 • Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
 • Orvosi kutatólaboratóriumi analitikus
 • Szövettani laboratóriumi asszisztens
 • Szövettenyésztő