Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens

FEOR-kód 3326-00

Bemutatás

A gyógyszerész irányítása mellett kiadja, értékesíti, ellenőrzi a gyógyszereket és a gyógyhatású készítményeket, gyógyszer-gazdálkodási teendőket, szakmai, gazdasági, és ügyviteli teendőket lát el, elvégzi a gyógyszerkészítés egyes részműveleteit, segíti, illetve kiegészíti a gyógyszerész munkáját.

Jellemző tevékenységek

 • felvilágosítja, tájékoztatja a betegeket
 • kapcsolatot tart az orvosokkal és az egészségügyi dolgozókkal, a szakmai érdekképviselettel és a kamarával
 • felhasználói szinten kezeli a számítógépet, informatikai és telekommunikációs eszközöket
 • átveszi a gyógyszerészi munkát nem igénylő készítményeket, gyógyászati segédeszközöket és egyéb termékeket
 • gyógyszer- és vényellenőrzést végez
 • kiszereli (adagolja, címkézi, árazza) a termékeket
 • összeállítja a megrendelt gyógyszercsomagot (intézeti gyógyszertárban, gyógyszer nagykereskedelemben)
 • gyógyszerforgalmazási feladatokat lát el: gyógyszereket és egyéb árukat ad ki
 • számlát és készpénzt kezel
 • előkészíti az eszközöket az aszeptikus munkához a sterilizálási eljárások alkalmazásával
 • gyógyszerformákat készít: kikeveri a gyógyszerészek által összeállított készítményeket a kimért alapanyagokból (pl.: kúpok, tabletták, pirulák, stb.)
 • elvégzi a gyógyszerkészítés egyes technikai részműveleteit (pl.: aprítás, homogenizálás, porítás, stb.)
 • elvégzi a laborálási feladatok befejező műveleteit
 • biztosítja a kémiai anyagok helyes tárolását, kezelését
 • visszavételezi a lakossági selejtgyógyszereket
 • gyógyszerész mellett ügyel
 • gyógyintézetekben a betegágy mellett gyógyszert oszt
 • szükség esetén elsősegélyt nyújt
 • nyilvántartást, dokumentációt vezet (gyógyszerkönyv, bevételezés, készlet, leltár, raktározás, selejtezés és visszáruzás)
 • összesíti a gyógyszerfelhasználást
 • figyelemmel kíséri az új készítményeket, a jogszabályi változásokat
 • prevenciós egészségnevelési és felvilágosító tevékenységet végez


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik
 • Tiszta, esetleg steril körülmények között végzett munkafolyamatok.

Egészségügyi tényezők

 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik
 • Tiszta, esetleg steril körülmények között végzett munkafolyamatok.

Pszichikai tényezők

 • toleranciát próbára tevő vevői magatartás kezelése
 • a különösen nagy felelősséggel járó feladatokból adódó stresszhatások kezelése

Várható változások

 • A képzési rendszer átalakítása vonzóbbá tehetné ezt a pályát.
 • A gyógyszerellátás liberalizációja révén egyre több a magángyógyszertár, melyek a piaci környezetben való fennmaradásért küzdenek.
 • Igazodásra van szükség a társadalom orientált marketing szemlélethez.
 • A gyógyszertár betegközpontú funkciója mellett a kereskedelemből ismert marketingfogások hangsúlyosabbá válnak.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 40%
Csoportos 60%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Ellenőrző gyógyszerész asszisztens
 • Gyógyszer- és tápszerkészítő (gyógyszertárban)
 • Gyógyszerellátási szakasszisztens
 • Gyógyszerellenőrző szakasszisztens
 • Gyógyszerelosztó (gyógyszertári központban)
 • Gyógyszerész, gyógyszerkészítő asszisztens
 • Gyógyszerésztechnikus
 • Gyógyszergazdálkodó szakasszisztens
 • Gyógyszerkészítmény-gyártó és minőségbiztosító asszisztens
 • Gyógyszerkészítő asszisztens (gyógyszertárban)
 • Gyógyszerkiadó szakasszisztens
 • Gyógyszerkiadó, expediáló szakasszisztens
 • Gyógyszerkutató asszisztens
 • Gyógyszertári (gyógyszerész) asszisztens
 • Gyógyszertári analitikus szakasszisztens
 • Gyógyszertári árukiszerelő
 • Gyógyszertári asszisztens
 • Gyógyszertári asszisztens egészségügyi intézetben
 • Gyógyszertári kisegítő asszisztens
 • Gyógyszertári szakasszisztens