Fogászati asszisztens

FEOR-kód 3325-00

Bemutatás

A fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges különböző fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív teendőket.

Jellemző tevékenységek

 • előjegyzi a pácienseket
 • fogadja a betegeket
 • kommunikál a páciensekkel, és a hozzátartozókkal
 • felvilágosítást nyújt
 • felveszi az adatokat
 • tájékoztatja az orvost
 • beállítja a fogorvosi széket
 • rögzíti a páciensek fejét, állát
 • előkészíti a vizsgálathoz szükséges gyógyszereket, anyagokat és eszközöket
 • kikeveri a tömőanyagokat és a lenyomati anyagokat
 • asszisztál, segédkezik a töméseknél, a fogpótlásnál, fogeltávolításnál, a szájnyálkahártya és fogíny kezelésénél, a gyermekfogászati beavatkozásoknál, a fogszabályozás menetében, az orális műtéteknél, az arckoponya sérülések ellátásánál
 • az orvos kezébe adja a szükséges eszközöket, anyagokat
 • orvosi utasításra önállóan végez kompetenciájának megfelelő feladatokat
 • tisztán tartja a kezelendő felületet nyálszívó berendezéssel, tamponnal biztosítja a kezelt felülethez való hozzájutást
 • műtét után megfigyeli a betegeket
 • a mozgásukban korlátozott pácienseket szakszerűen támogatja
 • elsősegélyt nyújt hirtelen egészségkárosodás, állapotromlás esetén
 • közreműködik röntgenfelvételek készítésénél, röntgenfilmek előhívásánál, kidolgozásánál
 • sterilen, tisztán tartja a vizsgálót, valamint a műszereket
 • gondoskodik a fogászati eszközök javításáról, pótlásáról
 • eljuttatja a fogtechnikai munkákat a laboratóriumba
 • nyilvántartást vezet a betegekről és a kezelésekről, dokumentálja a vizsgálati eredményeket
 • statisztikai és szöveges jelentést készít az elvégzett tevékenységről
 • egészségnevelést és tanácsadást végez


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik: fogászati rendelőben, laboratóriumban vagy műtőben.
 • Alapvetően fontos követelmény a higiénia. Munkakörnyezetére, munkaeszközeire és személyes higiéniájára is különösen nagy gondot kell fordítania.

Egészségügyi tényezők

 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik: fogászati rendelőben, laboratóriumban vagy műtőben.
 • Alapvetően fontos követelmény a higiénia. Munkakörnyezetére, munkaeszközeire és személyes higiéniájára is különösen nagy gondot kell fordítania.

Pszichikai tényezők

 • a toleranciát próbára tevő páciensi magatartásformák megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges
 • bizonyos munkakörökben fokozott az érzelmi, pszichés terhelés (főleg műtéti beavatkozások és gyermekfogászati beavatkozások során)
 • nyitvatartási időhöz igazodó munkaidő beosztáshoz való alkalmazkodás
 • bizonyos munkahelyeken több műszakos munkarendhez való igazodás
 • a hosszú kezelési szakaszok sok türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényelnek

Várható változások

 • A fájdalommentes fogászati kezelések elterjedésének köszönhetően egyre többen és gyakrabban fordulnak fogorvoshoz.
 • A megnövekedett és minőségileg átalakult élelmiszer-fogyasztás - a fogápolás kultúrájának relatív változatlansága mellett - a lakosság fogazatának állandó romlásához vezet.
 • Az esztétikai fogászat (fogfehérítés, fogszabályozás, stb.) egyre nagyobb teret hódít.
 • A "fogászati turizmus" további növekedése várható.
 • A technológia az új anyagok-, eszközök megjelenésének/fejlődésének függvényében állandóan változik.
 • Folyamatosan új, anyagok (fogzománcmarók, tömítések, stb.) és fogászati kezelési-, diagnosztikai technikák jelennek meg.
 • Teret hódít a lézerrel-, ózonnal-, fénnyel való kezelés.
 • A környezetvédelemi előírások szigorodnak.
 • A számítástechnikai ismeretek jelentősége növekszik.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Dentálhigienikus
 • Fogászati ápoló
 • Fogászati asszisztens
 • Fogászati rendelőintézeti asszisztens
 • Fogászati röntgenasszisztens
 • Foghigiénikus
 • Fogorvosi asszisztens
 • Fogszabályozási asszisztens
 • Iskolafogászati asszisztens
 • Klinikai fogászati higiénikus
 • Kórházi fogászati asszisztens
 • Szájhigiéniai asszisztens
 • Szájsebészeti asszisztens