Egészségügyi dokumentátor

FEOR-kód 3322-00

Bemutatás

Különféle egészségügyi dokumentációs nyilvántartásokat tervez, fejleszt, kezel és tart karban.

Jellemző tevékenységek

 • Összeállítja a napi beteglétszámot és leadja a Betegfelvételi irodába.
 • Elvégzi a napi adminisztrációs és dokumentációs feladatokat (elkészíti a műtéti kiírásokat, szervezi az ügyeleti beosztást, jegyzőkönyvet készít, stb.).
 • A beérkező leveleket, bontja, érkezteti válogatja, szétosztja.
 • Felveszi a telefonokat, a bejelentkező betegeknek időpontot ad, információt nyújt.
 • Intézi az intézmény külső és belső levelezését, továbbítja a leveleket az illetékesek felé.
 • Számítógépet használ, ismeri az egészségügyi szoftverket, kezeli a faxot, internett használ, másol, scannel.
 • Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel és a külső szervezetekkel.
 • Kitölti az igazolásokat, táppénzes papírokat.
 • Kezeli a beteggel kapcsolatos nyilvántartásokat (felvételi dokumentáció, kórlap, zárójelentés, elbocsátási dokumentáció, stb.)
 • Feldogozza a napi, heti, havi és évs betegforgalmi adatokat.
 • Jelentéseket, statisztikákát, kimutatásokat, készít és elehet tesz a szükséges jelentési kötelezettségeknek.
 • Elvégzi a szükséges arhiválási feladatokat.
 • A beteg távozásakor a kórtörténeti adatokat irattárba helyezi.
 • Együttműködik a betegek hozzátartozóival.
 • Elvégzi a halottakkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációt.
 • Kezeli és megrendeli az intézményben szokásos ürlapokat, nyomtatványokat (kartonok, vények, naplók, stb.)
 • Szükség esetén az ápolási igazgató utasítására köteles ellátni bármely fekvőbeteg-ellátó osztályon/részlegen, illetve szakrendelőben köteles teljeskörű helyettesítési feladatokat.
 • Vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál, segédkezik.
 • Szükség esetén egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytat.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt belső térben rendelőintézetekbe, háziorvosi rendelőben, kórházakban, klinikákon irodai körülmények között végzi munkáját.
 • Ritkább esetben kell állnia, illetve járkálnia.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt belső térben rendelőintézetekbe, háziorvosi rendelőben, kórházakban, klinikákon irodai körülmények között végzi munkáját.
 • Ritkább esetben kell állnia, illetve járkálnia.

Pszichikai tényezők

 • Pontosság, monotóniatűrési szükséglet és a munka módszerességi igénye mentális terhelést jelent.
 • Az eredményes munkához elengedhetetlen a csapatban való munkavégzés képessége
 • A váratlan helyzetek, hátrányos helyzetű vagy sérült emberekkel való találkozás érzelmi megterhelést okoznak
 • Gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt

Várható változások

 • A szakma iránti keresletet elsősorban a kórházi állomány csökkentése, és a felerősödő, illetve csituló egészségügyi reform befolyásolja.
 • A létszámcsökkenés ellenére a szama iránti kereselet növekedni fog, mert a lésztámcsökkentés és a szakma technikai követelményei kiszorították az intézményekből a nyugdíjas, illetve a nyugdíj közeli munkavállalókat.
 • A szaporodó magánintézményekben növekszik az igény az ilyen tipusú képzett munkaerő iránt, a biztosítókkal, a pénztárakkal való kapcsolat és a megfelelő betegirányítás, szervezés miatt.
 • Igazodni kell a gyors technikai változásokhoz és programfejlesztésekhez.
 • Mivel a szakemberek elvégzik az adminisztráció és a dokumentáció egy részét, ennek a munkának a tartalma gyakran változik, gyors igazodást igényel a változó igényekhez.
 • Az elektronikus adat- és információkezelés a szakma alapelvárása.
 • A helyettesítés, más szakmák ismerete elvárás.
 • Az idegen nyelvtudás itt is egyre inkább előtérbe kerül.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 60%
Személyközpontú 40%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Betegnyilvántartó
 • Klinikai adminisztrátor
 • Klinikai titkár
 • Orvosírnok
 • Orvosírnok asszisztens